Elžbietà, Elžbietà Gedimináitė (lenk. Elżbieta Giedyminówna) apie 1302 1364Plockas, lietuvių kunigaikštytė. Iš Gediminaičių. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino vyriausia duktė. Be krikšto vardo, Elžbieta, manoma, turėjo Danùtės ir, spėjama, Danmlės vardus.

1316 ištekėjo už Mazovijos Plocko kunigaikščio Vaclovo. Vedybomis buvo sutvirtinta abiejų šalių politinė sąjunga: Vaclovui reikėjo Gedimino paramos kovojant dėl valdžios, Gediminui Mazovija buvo svarbi dėl ryšių su Vakarų Europa (per jos žemes kvietė svetimšalius keliauti į Lietuvą). Vedybų politinę reikšmę rodo itin didelis Elžbietos kraitis – 720 sidabrinių ir 9 auksinės monetos.

Žinomiausi Elžbietos vaikai – Boleslovas ir Ona. 1336 tapo našle. 1337 ištekindama dukterį Oną už Silezijos kunigaikščio Henriko įgijo svarbią politinę atsvarą priešiškai Lenkijos karaliaus Kazimiero III Didžiojo vadovaujamai politinei sąjungai. 1361 priglobė brolį Kęstutį, pabėgusį iš kryžiuočių nelaisvės.

Palaidota Plocko katedroje. Danmilės vardą pirmasis paminėjo vėlyvos Mazovijos kunigaikščių genealogijos autorius, kai kurių tyrinėtojų nuomone, klaidingai perskaitęs Danutės vardą.

2336

-Gediminaitė

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką