Paurazenė Elžbieta, Veloniškýtė 1902 10 08New Haven 1979 04 09Detroit, Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių visuomenės veikėja. Amerikos lietuvių Romos katalikių moterų sąjungos veikėja: seimo rengimo komisijos pirmininkė (1927), centro valdybos iždo globėja (1931–35 ir 1947–51), sąjungos pirmininkė (1937–45). Lietuvos dukterų pašalpinės draugijos pirmininkė (1939). Dalyvavo BALF veikloje: 1943–45 ir 1958 centro direktorė, nuo 1948 BALF atstovė Mičigano imigracijos komisijoje. 1950 organizavo Amerikos lietuvių balso radijo klubą Detroite. 1952 Amerikos lietuvių Romos katalikų federacijos kongreso rengimo komisijos pirmininkė.

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką