emancipãcija (lot. emancipatio – paleidimas iš tėvo globos; nuosavybės perleidimas), nepilnamečio pripažinimas veiksniu. Sulaukęs 16 metų nepilnametis gali būti teismo tvarka pripažįstamas veiksniu (emancipuojamas).

Lietuvoje pagal Civilinį kodeksą (2000, įsigaliojo 2001) nepilnametis gali būti pripažįstamas veiksniu pagal jo tėvų, rūpintojų, globos (rūpybos) institucijų ar jo paties pareiškimą. Visais atvejais reikalingas jo paties sutikimas. Nepilnametį pripažįstant veiksniu būtina įvertinti, ar yra pakankamas pagrindas leisti jam savarankiškai įgyvendinti visas civilines teises ir vykdyti pareigas. Teismas gali nepilnamečio tėvų, rūpintojo ar globos (rūpybos) institucijų pareiškimu panaikinti tokį visiško veiksnumo pripažinimą, jeigu nepilnametis, savarankiškai įgyvendindamas savo teises ir vykdydamas pareigas, daro žalą savo ar kitų asmenų teisėms ar teisėtiems interesams.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką