Swedenborg Emanuel (Emanuelis Svèdenborgas), Emanuel Svedberg 1688 01 29Stokholmas 1772 03 29Londonas, švedų mokslininkas, išradėjas, filosofas, teologas, mistikas. Dr. (1709).

Emanuel Swedenborg (dailininkas Peras Krafftas vyresnysis, aliejus, 1766, Stokholmo nacionalinis muziejus)

Išsilavinimas ir veikla

1704–09 studijavo Uppsalos, apie 1711 – Oksfordo universitetuose. 1716 karalius Karolis XII paskyrė jį patarėju kalnakasybos ir metalurgijos klausimais. Nuo 1744 E. Swedenborgas ėmė linkti į teosofiją, religinę mistiką, pradėjo pranašauti, teigė matąs regėjimus, galįs bendrauti su angelais ir dvasiomis.

Idėjos

Pažiūroms turėjo įtakos R. Descartes’as, G. W. Leibnizas, J. Locke’as, neoplatonizmo idėjos. Filosofijoje siekė suderinti gamtos mokslus, racionalizmo filosofiją ir Apreiškimą. Kai kurios E. Swedenborgo gamtamokslinės idėjos buvo artimos šiuolaikiniam mokslui, pavyzdžiui, jis teigė, kad materija yra iš smulkių dalelių, šios – iš dar smulkesnių, besisukančių, kūrė neurono sampratą. Kosmologijoje jungė fizikinį mechanistinį pasaulėvaizdį ir krikščioniškąsias tiesas. Teigė gamtos, dvasinio ir Dievo pasaulių ryšį. Anot E. Swedenborgo, egzistuoja matematinis taškas, jungiantis begalinę būtį ir baigtinį pasaulį. Panašiai, pasak jo, per kraują ir smegenis žmogaus siela jungiasi su kūnu. Jo požiūriu, žmogus savo esme yra dvasia, bendraujanti su kitomis geromis ir blogomis dvasiomis.

Emanuel Swedenborg (dailininkas Peras Krafftas vyresnysis, aliejus, 1766, Stokholmo nacionalinis muziejus)

Religijos filosofija

Prieštaravo tradicinei Švč. Trejybės sampratai – Dievas turi ne tris, bet tik vieną asmenį, kitaip aiškino išganymo prasmę – Jėzus Kristus, E. Swedenborgo manymu, išlaisvino žmoniją iš blogio, sunaikinęs jo galybę ir tapęs kliūtimi tarp žmonijos ir pragaro. E. Swedenborgo teologinės idėjos rėmėsi požiūriu, kad sąvokos gali būti vartojamos trimis reikšmėmis: kasdiene, dvasine ir dieviška. Ilgainiui Dievo žodis prarado dieviškąją reikšmę, todėl būtina ją grąžinti.

Įtaka

Turėjo įtakos romantizmo (R. W. Emersonui ir kitiems) ir simbolizmo literatūrai (Ch. Baudelaire’ui, A. Strindbergui, W. B. Yeatsui). E. Swedenborgo sekėjai, laikę jį pranašu ir aiškiaregiu, 1783 Anglijoje įkūrė religinį judėjimą Naujoji bažnyčia (The New Church).

Veikalai

Svarbiausi veikalai: Filosofijos ir mineralogijos veikalai (Opera Philosophica et Mineralia 3 t. 1734), Dangaus mįslės, atrastos Pradžios ir Išėjimo knygose (Arcana Coelestia quae in Genesi et Exodo Sunt Detecta (8 t. 1749–56), Apie dangų, jo stebuklus ir pragarą (De Coelo et ejus Mirabilibus et de Inferno 1758), Hieroglifinis raktas (Clavis Hieroglyphica, išleista 1784), Sapnų dienoraštis (Drömboken, parašyta 1743–44, išleista 1859).

Išleido chemijos, mineralogijos, fizikos, astronomijos, fiziologijos, psichologijos ir kitų mokslo šakų veikalų.

Išradimai

Sukūrė įvairių prietaisų kalnakasybos, metalurgijos pramonei, navigacijai, karybai.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką