Emilija Sakadolskienė

Sakadòlskienė Emilija, Sakadolskis 1955 04 18Čikaga, lietuvių pedagogė, edukologė, chorvedė. Dr. (social. m., 2003). 1971 baigė pedagoginį lituanistikos institutą Čikagoje, 1979–88 jame dėstė, 1986–88 šio instituto etnografinio ansamblio muzikos vadovė. 1970–88 vadovavo Čikagos kanklių ansambliui. Baigė De Paulio universitetą Čikagoje (1976 gavo muzikos pedagogikos bakalauro, 1985 muzikos magistro laipsnį), 2003 – Merilando universitetą. 1985 stažavo Lietuvos konservatorijoje Vilniuje. 1978–79 dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą Loyolos universitete, 1979 ir 1986–87 – Ilinojaus universitete (abu Čikagoje), 1991 – Georgetowno universitete Vašingtone. 1978–79 dėstė muzikos pedagogiką De Paulio universitete, 1991–96 – Merilando, 1992 – Charleso apskrities koledže. 1980–83 dienraščio Draugas redakcinės kolegijos narė.

1989–90 Lietuvos ambasados Vašingtone informacijos vedėja. 1976–84 Čikagos lietuvių operos chormeisterė. 1986–88 Čikagos choro Dainava vadovė. 1989–95 Baltimorės lietuvių choro Daina vadovė. Nuo 1990 dirbo vertėja Jungtinių Amerikos Valstijų valstybinėse ir privačiose įstaigose. 1998–2000 organizacijos Amerikos mokytojų pagalba Lietuvos mokyklai (A.P.P.L.E.) pirmininkė.

Veikla Lietuvoje

Pasaulio lietuvių dainų šventės Kaune dirigentė (1994). Nuo 2004 gyvena Vilniuje. 2006–18 dėstė Lietuvos edukologijos universitete (iki 2011 Vilniaus pedagoginis universitetas), nuo 2014 Ugdymo mokslų fakulteto prodekanė; docentė (2013). Nuo 2019 dėsto Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos akademijoje.

Rengia kvalifikacijos kėlimo seminarus muzikos mokytojams. Lietuvos ir lietuvių išeivijos spaudoje paskelbė muzikos kritikos ir mokslinių straipsnių, muzikologinių ir edukologinių vertimų.

3119

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką