Sinkỹs Emilis 1912 04 13Gargždai 2010 01 30Santa Monica (Kalifornijos valstija), Lietuvos karininkas, verslininkas, mecenatas.

1935 baigė Vytauto Didžiojo universiteto Teisių fakultetą, 1937 – Karo mokyklą Kaune. Tarnavo Klaipėdos krašto, vėliau – Vilniaus krašto pasienio apsaugoje (pirmos eilės rajono viršininkas); pasienio apsaugos kapitonas. 1940 06 SSRS okupavus Lietuvą iš tarnybos atleistas. 1944 su šeima pasitraukė į Vokietiją, susirgo džiova. 1949 emigravo į Jungtines Amerikos Valstijas, apsigyveno Bostone. 1959 persikėlė į Santa Monicą. Vertėsi nekilnojamojo turto prekyba. Aukojo Tautos fondui (1990 Lietuvai atgavus nepriklausomybę pinigai buvo pervesti aukštosioms mokykloms). 1991 su žmona Julija įsteigė Lietuvos mokslo, medicinos ir socialinės apsaugos reikalų rėmimo fondą Julia and Emil Sinkys Lithuanian Foundation (fondas daugiau kaip 1 mln. Jungtinių Amerikos Valstijų dolerių skyrė Lietuvos universitetams, ligoninėms, senelių namams ir Vilniaus krašto mokykloms). E. Sinkys buvo Kalifornijos lietuvių kredito kooperatyvo vienas steigėjų, Santa Monicos lietuvių klubo narys.

Ordino Už nuopelnus Lietuvai Riterio kryžius (2006).

1171

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką