enantiomerai: a – (+)1‑chlor‑1‑fluoretanas, b – (–)1‑chlor‑1‑fluoretanas

enantiomèrai (gr. enantios – priešingas + meros – dalis), òptiniai izomèrai, nesutapatinami stereoizomerai, kurie yra vienas kito veidrodinis atspindys. Beveik visos jų fizikinės savybės (lydymosi, virimo temperatūra, tankis, elektroniniai spektrai ir kita) yra tokios pat, skiriasi tik poliarizuotos šviesos plokštumos sukimas. Enantiomerai šią plokštumą pasuka vienodu kampu, bet į priešingas puses. Enantiomerai, poliarizuotos šviesos plokštumą sukantys į dešinę, žymimi (+), į kairę – (–). Dažnai būna abiejų enantiomerų vienodo kiekio mišinys, kuris vadinamas racematu. Jis nesuka šviesos poliarizacijos plokštumos, todėl žymimas (±). Enantiomerams naudojama R ir S nomenklatūra. Enantiomerų molekulės erdvinė formulė orientuojama taip, kad mažiausio vyresniškumo grupė būtų kitapus stebėtojo. Jei grupės prie asimetrinio anglies atomo išdėstytos taip, jog jų seka nuo aukščiausio vyresniškumo link mažiausio vyresniškumo yra laikrodžio rodyklės sukimosi kryptimi, tai toks enantiomeras vadinamas R, jei šios grupės išsidėsto priešinga laikrodžio rodyklės sukimosi priešinga kryptimi, vadinamas S.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką