enciklopèdininkai, enciklopedstai, prancūzų filosofai, 1751–80 rengę ir leidę Enciklopediją, arba Aiškinamąjį mokslų, menų ir amatų žodyną (Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers 35 t.). Enciklopedijoje buvo apie 72 000 straipsnių, 3100 iliustracijų.

Enciklopedijos redaktoriai ir autoriai

1751–72 Enciklopedijai vadovavo D. Diderot ir J. Le R. d’Alembert’as (iki 1759). Bendradarbiavo Voltaire’as, Ch. L. de Montesquieu, J.‑J. Rousseau, P. H. T. d’Holbachas, A. R. J. Turgot, J.-F. Blondelis, C. Bourgelat, F. Quesnay ir kiti. Daugiausia straipsnių (apie 17 300 medicinos, biologijos, ekonomikos ir kitų temų) Enciklopedijai parašė Louis de Jaucourtʼas (1704–79).

Enciklopedijos pirmo tomo viršelis

Tikslai ir idėjos

Enciklopedininkų tikslas buvo surinkti mokslo laimėjimus ir panaudoti juos visuomenės švietimui. Enciklopedininkams būdinga tikėjimas žmonijos mokslo, dorovės, visuomenės ir politikos raida. Jie propagavo kultūros pasaulietiškumą, apsišvietusio monarcho idėją. Ginčijo idealizmo, dualizmo filosofines idėjas, krikščioniškąją metafiziką, kritikavo bažnyčios institucijas. 1752–62 vyko enciklopedininkų ir Prancūzijos jėzuitų polemika.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką