Lippmaa Endel (Endelis Lipmà) 1930 09 15Tartu 2015 07 30, estų fizikas, chemikas, politikas. Estijos (1972) ir Suomijos (1990) mokslų akademijų narys. Fiz. ir mat. m. dr. (1969).

1960–80 dirbo Estijos mokslų akademijos Kibernetikos institute; profesorius (1971). Nuo 1980 vadovavo Cheminės fizikos ir biofizikos instituto Cheminės fizikos laboratorijai (1981–2001 šio instituto direktorius), nuo 2001 – ir Analitinės spektrometrijos pavyzdinio mokslo centrui.

1989–91 SSRS liaudies deputatas; 1989 06 01 pasiūlė SSRS liaudies deputatų suvažiavimui sudaryti specialiąją komisiją, kuri politiškai ir teisiškai įvertintų 1939 Molotovo–Ribbentropo paktą ir kitus SSRS bei Vokietijos susitarimus. 1990–91 ministras be portfelio (atsakingas už santykius su Maskva). 1995–99 parlamento narys, 1995–96 Europos reikalų ministras.

1999 įtrauktas į 100 žymiausiųjų estų sąrašą.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką