Dollfuss Engelbert (Engelbertas Dòlfusas) 1892 10 04Texing (Žemutinė Austrija) 1934 07 25Viena, Austrijos valstybės veikėjas.

Studijavo teisę Vienos, ekonomiką – Berlyno universitetuose. Dalyvavo I pasauliniame kare. Vienas Austrijos krikščionių socialinės (katalikų) partijos vadovų. 1931–34 žemės ūkio ministras. 1932–34 Austrijos kancleris ir užsienio reikalų ministras. Įvedė autoritarinį režimą (vadinamasis austrofašizmas): 1933 paleido parlamentą, paskelbė Austriją autoritarine korporatyvine valstybe, uždraudė komunistų ir nacių, 1934 – socialdemokratų partijų veiklą, susidorojo su politiniais priešininkais. 1934 nuslopino sukilimus Vienoje ir Linze. 1934 priėmė naują konstituciją, įtvirtinančią diktatūrą. Siekė Austrijos ir fašistų valdomos Italijos glaudaus bendradarbiavimo. Austrijos prijungimo prie Vokietijos (anšliusas) priešininkas. Nužudytas per nesėkmingą Austrijos nacionalsocialistų pučą.

Engelbert Dollfuss

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką