Jagómastas Enzys 1870 03 22Lumpėnai 1941 08 23Paneriai (dabar Vilniaus miesto dalis), Mažosios Lietuvos visuomenės, kultūros veikėjas, bibliofilas, spaustuvininkas, leidėjas. Tilžės Akto (1918) signataras. Nuo 19 a. 9 dešimtmečio pabaigos dirbo spaustuvininku Tilžėje Otto Mauderode’s spaustuvėje (Mauderode’s spaustuvė). 1896–1941 Tilžėje turėjo savo spaustuvę (Jagomasto spaustuvė, nuo 1912 vadinta Lituania).

Rengė ir spausdino Mažajai ir Didžiajai Lietuvai laikraščius Žemaičių ir Lietuvos apžvalga, Lietuviškas laiškas (1896–97), Aušra (1897–99), Naujasis Tilžės keleivis (1924–40), knygas (A. Baranausko, V. Kalvaičio, V. Kudirkos, Maironio, S. Matulaičio, Vydūno), vadovėlius, t. p. kalendorius – Jagomasto lietuviškos kalendros (1924–40), Prūsų (Mažosios) Lietuvos kalendros. Palaikė ryšius su knygnešiais, rėmė lietuvių spaudos platinimą Didžiojoje Lietuvoje. Lietuviškai veiklai per rinkimus į Vokietijos Reichstagą ir Prūsijos Landtagą organizuoti 1890 su kitais įsteigė Lietuviškos konservatyvų skyrimo draugystės komitetą (veikė iki 1892).

Enzys Jagomastas

Priklausė daugeliui lietuvių draugijų. Nuo 1894 Birutės draugijos, 1913–14 K. Donelaičio paminklo statymo komiteto sekretorius. 1918–19 Mažosios Lietuvos tautinės tarybos narys. 1924–41 Spaudos draugijos pirmininkas. 1931–35 Lietuvių kultūros draugijos Tilžėje bibliotekininkas.

Dėl lietuvių tautinių teisių gynimo Vokietijos valdžios buvo persekiojamas. Sukaupė unikalų lietuviškos spaudos rinkinį (spaustuvės Lituania archyvas, E. Jagomasto dienoraštis saugomi Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje). Vokiečių valdžios verčiamas persikelti į Vokietiją, 1941 03 apsigyveno Vilniuje. Su šeima (žmona, 2 sūnumis, dukterimi ir jos vyru) nacių sušaudytas Paneriuose (čia ir palaidotas).

-Enzys Jagomastas

3037

1223

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką