Koch Erich (Ėrichas Kòchas) 1896 06 19Elberfeld (dabar Wuppertalio dalis) 1986 11 12Barczewo (Varmijos Mozūrų vaivadija), Vokietijos nacių politikas, karo veikėjas. 1915–18 dalyvavo I pasauliniame kare. Vienas pirmųjų nacių smogikų, Nacionalsocialistų partijos narių (1921), 1928–45 partijos Rytų Prūsijos apygardos gauleiteris. 1930–45 Vokietijos Reichstago narys, 1933–45 Rytų Prūsijos oberprezidentas. Jo įsakymu buvo uždrausta Mažosios Lietuvos lietuvių, lenkų organizacijų kultūrinė veikla, lietuviški vietovardžiai keičiami vokiškais, gyventojai prievarta vokietinami. Rėmė vokiškų organizacijų antivalstybinę veiklą Klaipėdos krašte, 1939 03 22 su A. Hitleriu, W. Fricku pasirašė potvarkį dėl krašto prijungimo prie Vokietijos. 1939 10–1941 09 prie nacių Vokietijos prijungtos okupuotos Ciechanówo srities, 1941–44 – Balstogės apygardos civilinės administracijos viršininkas ir Ukrainos reichskomisaras. E. Kocho nurodymu okupuotoje Ukrainoje buvo nužudyta, į koncentracijos stovyklas išvežta apie 4 mln. žmonių, Lenkijoje – apie 200 000 žydų, apie 70 000 lenkų. 1945–49 slapstėsi Vokietijoje, britų suimtas Hamburge, perduotas Lenkijai. 1959 Varšuvoje vaivadijos teismo nuteistas mirti; vėliau bausmė pakeista kalėjimu iki gyvos galvos (manyta, kad turi informacijos apie Gintaro kambario buvimo vietą).

415

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką