Maschke Erich (Ėrichas Mãškė) 1900 03 02Rytų Prūsija (?) 1982 11 02 (?), vokiečių istorikas. 1929–35 dėstė Karaliaučiaus, 1935–42 – Jenos, 1942–45 – Leipcigo, nuo 1956 – Heidelbergo universitete; profesorius (1935). Mokslinių tyrimų pagrindinės sritys: Vokiečių ordino valstybės vakarinių baltų žemėse susidarymas, jo kovos su prūsais ir santykiai su Lenkija, Vokietijos miestų istorija. Svarbiausi veikalai: Vokiečių ordinas ir Prūsija: Atvertimas ir užkariavimas per baltų prūsų misiją 13 amžiuje (Der Deutsche Orden und die Preussen: Bekehrung und Unterwerfung in der preussisch‑baltischen Mission des 13. Jahrhunderts 1928), Prūsų krašto istorijos šaltiniai ir aprašymai (Quellen und Dartstelungen in der Geschichtsschreibung des Preussenlandes 1931), Lenkija ir Vokiečių ordino pakvietimas į Prūsiją (Polen und die Berufung des Deutschen Ordens nach Preussen 1934; kritikavo lenkų istorikus dėl neobjektyvaus lenkų kunigaikščių veiksmų, varžantis su Vokiečių ordinu užkariaujant prūsus, aprašymo – lenkai irgi siekė juos pavergti, bet neįstengė), Vokiečių ordino valstybė (Der deutsche Ordensstaat 1935), Viduramžių vokiškumas Lenkijoje (Das mittelalterliche Deutschtum in Polen 1942), Štaufenų giminė (Das Geschlecht der Staufen 1943; apie Vokietijos karalių ir imperatorių dinastiją 1138–1254).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką