Erlangen (Èrlangenas), miestas Vokietijos pietuose, Bavarijoje, į šiaurę nuo Niurnbergo (priklauso jo aglomeracijai).

Erlangen

113 300 gyventojų (2021). Upių uostas prie Maino–Dunojaus kanalo. Mašinų, medicinos instrumentų gamyba, elektronikos (kompiuterinės įrangos), tekstilės, alaus pramonė. Siemens A.G. tyrimų centras. Friedricho Alexanderio universitetas (įkurtas 1743). Rotušė (pastatyta 1731). Muziejai. Botanikos sodas. Erlangenas pradėjo kurtis 8 a.; miesto teisės nuo 1398.

Lietuviai

1945, po Vokietijos kapituliacijos, Erlangene buvo įsteigta karo pabėgėlių stovykla. 1946 įkurta Lietuvių tremtinių bendruomenės apylinkė (valdybos pirmininkai A. Geležėlė, J. Visbaras). Veikė lietuvių parapija (klebonai: kunigai V. Martinkus, V. Šalaviejus, S. Lisauskas), Lietuvos Raudonojo Kryžiaus skyrius (pirmininkai S. Šalkauskas, dr. J. Varnas), pradžios mokykla (mokytojos E. Kvintufelytė, E. Vegnerienė). 1947 stovykloje gyveno apie 200 lietuvių. 1947 Erlangeno Friedricho Alexanderio universitete studijavo 97 lietuviai studentai (jų valdybos pirmininkas J. Kedys). 1948 surengti neakivaizdiniai radiotechnikos kursai. Aktyviai veikė skautų draugovė, ateitininkų skyrius. Po 1949 dauguma lietuvių iš Erlangeno išvyko į Jungtines Amerikos Valstijas ir kitas šalis.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką