Ernesto Galvanausko vadovaujama Vyriausybė 1919–1920

Ernèsto Galvanáusko vadováujama Vyriausýbė 1919–1920

Atsistatydinus Mykolo Sleževičiaus vadovaujamai Vyriausybei 1919 10 10 Prezidentas A. Smetona patvirtino nepartinio E. Galvanausko sudarytą Vyriausybę (sudėtis lentelėje). Dešiniųjų dominuojamoje Vyriausybėje dirbo trys Tautos pažangos partijos (A. Voldemaras, L. Noreika, J. Tūbelis), du Lietuvių krikščionių demokratų partijos (V. V. Čarneckis, E. Draugelis) atstovai, du nepartiniai (E. Galvanauskas, P. Liatukas) ir du tautinių mažumų atstovai (M. Soloveičikas, J. Varonka). Dešiniųjų pozicijas Vyriausybėje dar sustiprino 1920 04 13 Krašto apsaugos ministerijos valdytoju tapęs Tautos pažangos partijos atstovas A. Merkys, pakeitęs po Kauno įgulos maišto atsistatydinusį P. Liatuką. Lyginant su ankstesnėmis Vyriausybėmis, ministerijų skaičius buvo sumažintas kone per pusę: buvusi Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerija buvo prijungta prie Švietimo ministerijos, Prekybos ir pramonės ministerijos funkcijos perduotos Finansų ministerijai, Darbo ir socialinės apsaugos ministerija tapo pavaldi Vidaus reikalų ministerijai, o Maitinimo ir tiekimo ministerija prijungta prie Krašto apsaugos ministerijos.

E. Galvanausko Vyriausybė. Iš kairės sėdi: valstybės kontrolierius J. Zubrickas, L. Noreika, E. Galvanauskas, J. Tūbelis, E. Draugelis, stovi: Vyriausybės reikalų vedėjas T. Petkevičius, V. V. Čarneckis, A. Merkys, J. Dobkevičius, J. Varonka (Lietuvos centrinis valstybės archyvas)

1

E. Galvanausko vadovaujamos Vyriausybės svarbiausiu rūpesčiu tapo taupymas. Žymiai sumažintos diplomatinės tarnybos išlaidos, padidinti mokesčiai. Sunki padėtis atsiliepė gyventojų gerovei. Laviruodama Vyriausybė priėmė kairiųjų parengtą 8 valandų darbo dienos įstatymą. Prie šiaurinių Lietuvos sienų iškilus bermontininkų puolimo pavojui, Vyriausybei teko įvesti karo padėtį, sustiprinti spaudos cenzūrą.

E. Galvanausko Vyriausybė tapo paskutiniąja iš penkių vadinamų laikinųjų Vyriausybių, sudarytų iki išrenkant Steigiamąjį Seimą (1920 05).

-Galvanausko Vyriausybė; -Penktoji Vyriausybė; -E. Galvanausko Vyriausybė

884

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką