Röhm Ernst Julius (Ernstas Julijus Rmas) 1887 11 28Miunchenas 1934 07 01Miunchenas, Vokietijos karo veikėjas. Nacių šturmo būrių (SA) svarbiausias organizatorius. Nuo 1906 tarnavo Bavarijos kariuomenės pėstininku. I pasaulinio karo dalyvis (tris kartus sužeistas). 1919 įstojo į Vokiečių darbininkų partiją (1920 pertvarkyta į Nacionalsocialistinę vokiečių darbininkų partiją). 1920 susipažino su A. Hitleriu, tapo jo draugu ir bendražygiu, padėjo jam kurti SA. 1923 nesėkmingo nacių Alaus pučo dalyvis, po jo trumpai kalintas. Išėjęs iš kalėjimo stiprino SA, siekė, kad organizacija taptų savarankiška, lygi Nacionalsocialistų partijai jėga, dėl to nesutarė su A. Hitleriu. 1925 pasitraukė iš politikos ir išvyko į Boliviją dirbti kariniu patarėju. 1930 A. Hitlerio kvietimu grįžo, buvo paskirtas SA štabo viršininku, plėtojo SA veiklą.

Ernst Julius Röhm

1933 naciams atėjus į valdžią E. J. Röhmo ir A. Hitlerio politinės nuostatos vis labiau skyrėsi. E. J. Röhmas siekė nacionalsocialistinės revoliucijos (stambių įmonių nacionalizacijos, platesnės darbininkų kontrolės, senosios aristokratijos žemių konfiskavimo, socialinės lygybės), norėjo, kad SA pakeistų reichsverą. H. Göringo ir H. Himmlerio įtikintas A. Hitleris nusprendė pakirsti didėjančią SA įtaką. E. J. Röhmas ir daugelis SA vadų buvo apkaltinti sąmokslu ir suimti (Ilgųjų peilių naktis). A. Hitlerio įsakymu kitą dieną E. J. Röhmas be teismo buvo sušaudytas.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką