etilbenzenas

etilbenzènas, C8H10, benzeno alkildarinys. Bespalvis savito kvapo skystis. Molekulinė masė 106,16. Lydymosi temperatūra –94,97 °C, virimo temperatūra 136,19 °C, tankis 867 kg/m3, lūžio rodiklis 1,4958. Tirpsta organiniuose tirpikliuose, netirpsta vandenyje. Būdingos aromatinių junginių cheminės reakcijos (halogeninimas, nitrinimas, sulfoninimas). Chlorinant arba brominant šviesoje, pakeičiami etilbenzeno šoninėje grandinėje esantys H atomai; veikiamas oksidatorių (CrO3, praskiesta HNO3) virsta benzenkarboksirūgštimi. Randamas naftoje, jos frakcijų katalitinio riformingo produktuose, akmens anglių koksavimo lengvosiose frakcijose. Gaunamas benzeną alkilinant etilenu (AlCl3, 400–450 °C). Naudojamas stireno sintezei, degalų oktaniniam skaičiui didinti, kaip tirpiklis. Dirgina odą, įkvėpus atsiranda traukuliai. Ilgalaikio poveikio koncentracijos ribinė vertė 442 mg/m3, trumpalaikio – 884 mg/m3.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką