ètinė kultūrà, tarptautinis laisvamanybės sąjūdis, skleidžiantis nereliginę dorovę. Pradininkas – F. Adleris (1876 Niujorke įsteigė pirmąją Etinės kultūros draugiją). Etinės kultūros šalininkai reikalavo atskirti Bažnyčią nuo valstybės, supasaulietinti mokyklas. 1896 Ciuriche įkurta etinės kultūros draugijų tarptautinė sąjunga (unija). 1924 Lietuvoje J. Šliūpas su kitais įkūrė Lietuvos laisvamanių etinės kultūros draugiją. Turėjo skyrių Šiauliuose, vėliau ir kituose miestuose (1940 buvo apie 150 skyrių). Etinės kultūros idėjas skleidė žurnalai Kultūra (1923–41), Vaga (1931), laikraštis Laisvoji mintis (1933–41).

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką