ètmonų artkulai, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės karo vadų įstatai, reguliuojantys karo tarnybą. Be didžiojo etmono leidimo nebuvo galima tarnauti svetimoje kariuomenėje, priimti svetimšalio į kariuomenę, pasitraukti iš karo stovyklos, pirma laiko išeiti iš tarnybos. Už dezertyravimą, pasitraukimą iš sargybos, amunicijos pasisavinimą, žmonių plėšimą, ginkluotas peštynes etmonų artikulai numatė mirties bausmę. Už vaikščiojimą be ginklo, jo pakėlimą prieš kitą karį numatyta plakti virvėmis, mušti lazdomis, nukirsti ranką. Pirmieji etmonų artikulai priimti 1564 Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Seimo ir patvirtinti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didžiojo etmono Grigaliaus Chodkevičiaus.

etmonų artikulų rinkinio, 1754 išspausdinto Nesvyžiuje, antraštinis lapas (Varšuvos nacionalinė biblioteka)

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didžiojo etmono Mykolo Kazimiero Radvilos Žuvelės įsakymu 1754 Nesvyžiuje išspausdintas etmonų artikulų rinkinys Kariniai artikulai, įvairiais laikais įvesti Respublikos, Lenkijos karalių ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės etmonų autoritetu (Artykuły wojenne powagą Rzeczypospolitej, królów polskich i hetmanów Wielkiego Księstwa Litewskiego różnymi czasami ustanowione).

1164

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką