Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacija

Eucharstinio Jzaus seser kongregãcija (lot. Sorores Jesu Eucharistici, SJE), katalikių moterų vienuolija.

Struktūra ir organizacija

Diecezinių teisių vienuolija. Dėvi pasaulietinius drabužius ir pilką veliumą (per iškilmes – baltą abitą), nešioja kryželį su Eucharistijos simboliu. Vadovaujasi Ignaco Lojolos regula ir savo konstitucija. Vienuolija apaštalinė, tikslas – eucharistinis apaštalavimas. Užsiima evangelizacija, katechizacija, sielovada, dėsto tikybą mokyklose, vadovauja Biblijos skaitymo, maldos grupėms, veda rekolekcijas, rengia religines stovyklas ir jose dirba.

Istorija

Vienuoliją 1947 įsteigė jėzuitas P. Masilionis Kauno vyskupijos valdytojo S. Jokūbauskio žodiniu leidimu; 2000 patvirtinta Vatikane. Pirmieji Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijos namai įkurti Šiauliuose, vėliau Kaune, Kazlų Rūdoje, Kybartuose, Šiluvoje, Telšiuose, Vilniuje ir Kazachijoje, Latvijoje, Moldavijoje. Sovietų okupacijos metais Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacija veikė pogrindyje, vienuolės buvo persekiojamos, slapta katekizavo vaikus ir jaunimą, rengė ir vedė rekolekcijas, rūpinosi religiniu švietimu, prisidėjo rengiant ir platinant religinę pogrindinę spaudą (Lietuvos Katalikų Bažnyčios kroniką, Aušrą), įsteigė Eucharistijos bičiulių organizaciją (apie 1970), organizavo maldininkų keliones į Šiluvą; apaštalavo Gruzijoje, Kazachijoje, Ukrainoje. 1968 dėl sovietų valdžios persekiojimų Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacija suskilo, 1993 susijungė. Veikia Kaune (centriniai namai), Kybartuose, Šiauliuose, Vilniuje. Yra 57 amžinųjų, 1 laikinųjų įžadų seserys, 1 postulantė (2021).

1954

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką