von Böhm-Bawerk Eugen (Oigenas fon Bėm-Bãverkas) 1851 02 12Brünn (dabar Brno) 1914 08 27Kramsach (Tirolis), Austrijos ekonomistas ir valstybės veikėjas.

Išsilavinimas ir darbinė veikla

Studijavo teisę, politinę ekonomiją ir kitus socialinius mokslus Vienos, Heidelbergo, Leipcigo ir Jenos universitetuose. 1872–1880 ir 1889–1904 dirbo Austrijos finansų ministerijoje (1895, 1897–1898, 1900–1904 ministras; reformavo šalies mokesčių sistemą, užtikrino nacionalinės valiutos stabilumą). 1880–1881 ir 1889–1904 dėstė Vienos, 1881–1889 Innsbrucko universitete; profesorius (1884). Austrijos mokslų akademijos viceprezidentas (1907–1911), prezidentas (nuo 1911).

Eugen von Böhm-Bawerk

Mokslinė veikla

Vienas žymiausių Austrų mokyklos atstovų. Sukūrė psichologinę ribinio naudingumo ir pelno teoriją (ribinio naudingumo teorija). Teigė, kad pelno dydį lemia ne ekonominės, bet psichologinės priežastys – esamų ir būsimų gėrybių subjektyvių vertinimų skirtumas.

Knygos

Svarbiausiame veikale Kapitalas ir kapitalo palūkanos (Kapital und Kapitalzins 2 tomai 1884–1889) išdėstė visa apimantį ekonominio proceso modelį (dėl to amžininkų pramintas buržuaziniu Marxu).

Kiti veikalai: Keli ginčytini kapitalo teorijos klausimai (Einige Strittige Fragen der Capitaltheorie 1900), Rinktiniai raštai (Gesammelte Schriften 2 tomai, išleisti 1924–1926, išleido Franzas Xaveras Weissas).

Eugen von Böhm-Bawerk

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką