Eugenijus Bartulis

Bartùlis Eugenijus 1949 12 07Kaunas, Šiaulių vyskupas. 1976 baigė Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją, įšventintas kunigu. Dirbo vikaru Kelmės, Radviliškio, Petrašiūnų parapijose, 1979–86 Kauno arkikatedroje bazilikoje. 1986–89 Deltuvos ir Bukonių parapijų klebonas. 1989 Kauno arkikatedros bazilikos administratorius. 1990–97 Kauno arkivyskupijos kurijos kancleris, Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos dėstytojas (1996 rektorius) ir dvasios tėvas, Kristaus Prisikėlimo parapijos Kaune klebonas (1992 bažnyčios atstatymo komiteto pirmininkas). 1997 05 28 nominuotas vyskupu ir paskirtas pirmuoju naujai įsteigtos Šiaulių vyskupijos vyskupu, 1997 06 29 konsekruotas vyskupu. 1997 atgaivino Kryžių kalno atlaidus, įsteigė Šiaulių vyskupijos katechetikos centrą, 1998 – Šeimos ir Jaunimo centrus. 2000 organizavo pirmąją Šeimų šventę (parapijose pradėti kurti šeimų būreliai).

Eugenijus Bartulis

2003 E. Bartulio iniciatyva pradėtas rengti kasmetis piligriminis žygis iš Kryžių kalno į Šiluvą. 2017 surengė nacionalinę piligriminę kelionę į Fatimą Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo 100 m. paminėti. 2009 Šiauliuose pastatydino Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčią su Švenčiausiojo Sakramento adoracijos koplyčia (architektai D. Jakubauskas ir A. Vernys), 2013 – Šiaulių vyskupijos pastoracinį centrą. 2000–10 buvo Lietuvos Respublikos kariuomenės ordinaras, 2014–17 Lietuvos Vyskupų Konferencijos Ekumeninių reikalų tarybos pirmininkas. Parengė nuotraukų albumą Kryžių kalnas (2000), kasdieniam Biblijos skaitymui skirtą leidinį Evangelija kasdien (5 t. 2010–12), nuo 2007 kasmet rengia ir leidžia teminius nuotraukų kalendorius.

S. Šalkauskio premija (2020).

3055

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką