Eurazijos patentų organizacija

Eurãzijos pãtentų organizãcija (Eurasian Patent Organization, Jevrazijskaja patentnaja organizacija), regioninė išradimų patentų organizacija, išduodanti išradimo patentą, galiojantį visose susitariančiose šalyse.

Narės, įsteigimas

2021 šiai organizacijai priklausė: Turkmėnija, Baltarusija, Tadžikija, Rusija, Kazachija, Azerbaidžanas, Kirgizija, Armėnija, 1996–2012 priklausė Moldavija. Būstinė Maskvoje. Įsteigta remiantis Eurazijos patentų konvencija (pasirašyta 1994 Maskvoje, įsigaliojo 1995). Tikslas – sukurti bendrą, centralizuotą patentų išdavimo sistemą Eurazijos patentų konvencijos šalyse narėse.

Institucijos

Konvencijos ratifikavimo akto depozitaras – Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos generalinis direktorius. Eurazijos patentų organizacijos institucijos: Eurazijos patentų tarnyba (išduoda Eurazijos patentą) ir Administracinė taryba (atlieka valdymo funkcijas). Eurazijos patentų organizacijos oficiali kalba – rusų.

Veikla

Eurazijos patentų konvencija suteikia teisę kiekvienam asmeniui, nepaisant jo pilietybės arba gyvenamosios vietos, pateikus paraišką ir sumokėjus mokestį Eurazijos patentų tarnybai Maskvoje, gauti Eurazijos patentą, kuris išduodamas atlikus esminę išradimo ekspertizę. Ginčus ir pažeidimus, susijusius su Eurazijos patento galiojimu konkrečioje šalyje, sprendžia nacionaliniai teismai ar kitos kompetentingos tos valstybės institucijos, remdamosi Eurazijos patentų konvencija ir ją įgyvendinančiais teisės aktais. Sprendimai turi teisinę galią tik tos šalies teritorijoje.

1682

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką