Euròpos Komsija, EK (anglų kalba European Commission, EC), politiškai nepriklausoma Europos Sąjungos vykdomosios valdžios institucija. Įkurta 1967 įsigaliojus Europos bendrijų institucijų sujungimo sutarčiai. Europos Komisijos padaliniai ir vykdomosios įstaigos yra Briuselyje ir Liuksemburge, savaitiniai Europos Komisijos narių posėdžiai vyksta būstinėje Briuselyje ir Strasbūre. Komisija yra vienintelė Europos Sąjungos institucija, teikianti Europos Parlamentui ir Europos Sąjungos Tarybai priimti teisės aktus, apsaugančius Europos Sąjungos ir jos piliečių interesus, kurių negalima veiksmingai spręsti nacionaliniu lygmeniu, kartu su Parlamentu ir Taryba nustato Europos Sąjungos išlaidų prioritetus, rengia metinį biudžetą (tvirtina Parlamentas ir Taryba), prižiūri (tikrinant Audito Rūmams), kaip leidžiamos lėšos. Kartu su Europos Teisingumo Teismu užtikrina, kad Europos Sąjungos teisė būtų tinkamai taikoma visose valstybėse narėse, atstovauja Europos Sąjungai tarptautinėse organizacijose (pirmiausia prekybos politikos ir humanitarinės pagalbos srityse), derasi dėl Europos Sąjungos tarptautinių susitarimų.

Europos Komisija įsikūrusi Berlaymont pastate (pastatytas 1963–69) Briuselyje

Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai kiekviena Europos Sąjungos valstybė narė į Komisiją deleguoja po vieną narį (nuo 1995 01 25 iki 2009 12 01 Komisiją sudarė 20 komisarų: po 2 iš Didžiosios Britanijos, Vokietijos, Prancūzijos, Italijos, Ispanijos ir po vieną iš kitų 10 Europos Sąjungos valstybių). Komisijos narių kolegiją sudaro Komisijos pirmininkas (kandidatą, atsižvelgę į Parlamento rinkimų rezultatus, siūlo valstybių vadovai Taryboje; kad būtų išrinktas, jo kandidatūrą turi paremti dauguma Parlamento narių), 8 jo pavaduotojai, įskaitant 3 vykdomuosius pavaduotojus ir Europos Sąjungos vyriausiąjį įgaliotinį užsienio ir saugumo politikai, bei 18 už konkrečias sritis atsakingų Komisijos narių (komisarų). Komisija skiriama 5 metams (iki 1995 – 4 metams) per 6 mėnesius po Parlamento rinkimų. Komisarus skiria Europos Sąjungos valstybių vyriausybės, bet jie vadovaujasi tik Europos Sąjungos interesais ir nėra pavaldūs savo šalies vyriausybėms. Komisarų kandidatūroms turi pritarti visos Europos Sąjungos valstybės, patvirtinti Parlamentas. Komisijos sprendimai priimami bendrai. Taryba negali pašalinti nė vieno Komisijos nario, Parlamentas turi teisę siūlyti Komisijai atsistatydinti in corpore. Komisijos administraciją sudaro 35 generaliniai direktoratai ir 21 specializuotas skyrius (2021). Europos Komisiją aptarnauja 32 000 personalo darbuotojų.

1

Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda susitinka su išrinktąja Europos Komisijos pirmininke Ursula von der Leyen (2019 09, Briuselis)

Lietuvos deleguoti komisarai: D. Grybauskaitė (2004–09 atsakinga už finansinį programavimą ir biudžetą), A. G. Šemeta (2009–10 atsakingas už finansinį programavimą ir biudžetą, 2010–14 – už mokesčius, muitų sąjungą, statistiką, auditą ir kovą su sukčiavimu), V. P. Andriukaitis (2014–19 atsakingas už sveikatą ir maisto saugą), V. Sinkevičius (nuo 2019 atsakingas už aplinką, vandenynus ir žuvininkystę).

Europos Komisijos pirmininkas Jeanas Claudeʼas Junckeris su Lietuvos prezidente Dalia Grybauskaite (2018 03 22)

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką