Europos laisvosios prekybos asociacija

Euròpos laisvõsios prekýbos asociãcija (European Free Trade Association), ekonominis valstybių susivienijimas. Europos laisvosios prekybos asociacijos tikslas – liberalizuoti tarpusavio prekybą pramoninėmis prekėmis, prisidėti prie Europos rinkos kūrimo ir skatinti prekybą pasaulyje, įgyvendinti Europos ekonominės erdvės susitarimą, palaikyti prekybinius santykius su trečiosiomis šalimis. Asociacijos aukščiausioji institucija – Taryba, jai pavaldūs Ekonomikos, muitų ir prekių kilmės, Techninių prekybos kliūčių, Prekybos ekspertų, Biudžeto komitetai. Sekretoriatai yra Ženevoje (vidaus reikalų ir ryšių su trečiosiomis šalimis), Briuselyje (Europos ekonominės erdvės reikalų) ir Liuksemburge (koordinuoja bendradarbiavimą su Eurostatu). Europos laisvosios prekybos asociacija įkurta 1960 Didžiosios Britanijos ir Skandinavijos valstybių iniciatyva kaip atsvara Europos ekonominei bendrijai. Priklausė Austrija, Danija, Didžioji Britanija, Norvegija, Portugalija, Švedija ir Šveicarija. 1970 prie asociacijos prisijungė Islandija, 1985 – Suomija, 1991 – Lichtenšteinas. Dauguma Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių vėliau įstojo į Europos Bendriją (1973 – Danija, Didžioji Britanija, 1986 – Portugalija, 1995 – Austrija, Švedija). Asociacija apsiribojo valstybių vyriausybių bendradarbiavimu, nesiekė politinės integracijos. Buvo susitarta panaikinti importo muitus ir kiekybinius ribojimus, numatytos svarbiausios rinkos apsaugos ir antidempingo priemonės. 1972 Europos laisvosios prekybos asociacija pasirašė su Europos Bendrija laisvosios prekybos sutartis, numatančias nuo 1977 panaikinti tarpusavio prekybos importo mokesčius. 1992 Europos laisvosios prekybos asociacija (išskyrus Šveicariją) ir Europos Bendrija pasirašė Europos ekonominės erdvės susitarimą, kuris įsigaliojo 1994. 20 a. 9 dešimtmečio pabaigoje sparčiai plėtojosi Europos laisvosios prekybos asociacijos ryšiai su Vidurio ir Rytų Europos bei Viduržemio jūros regiono valstybėmis, pasirašyta 14 laisvosios prekybos sutarčių. 1991 12 10 Ženevoje Europos laisvosios prekybos asociacija ir Baltijos šalys pasirašė deklaracijas dėl bendradarbiavimo, 1995 12 07 Zermatte (Šveicarija) – laisvosios prekybos sutartis (su Estija ir Latvija įsigaliojo 1996, su Lietuva – 1997). Reguliariai rengiami bendri jungtinių Europos laisvosios prekybos asociacijos ir kiekvienos Baltijos šalies komitetų posėdžiai. Europos laisvosios prekybos asociacijos narės (2003) yra keturios valstybės – Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija ir Šveicarija.

ELPA; EFTA

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką