Europos lietuvių studijų savaitės

Euròpos lietùvių stùdijų saváitės, Euròpos lietuviškjų stùdijų saváitės, lietuvių išeivijos renginiai 1954–2004.

Studijų savaitėmis siekta vienyti užsienyje gyvenančius lietuvius, stiprinti jų lietuvybę. Per Europos lietuvių studijų savaites skaitytos paskaitos, pranešimai istorijos, filosofijos, politikos ir kitų humanitarinių bei socialinių mokslų temomis, nagrinėtos SSRS okupuotos, vėliau nepriklausomos Lietuvos gyvenimo problemos, apžvelgti tarptautiniai įvykiai; rengti koncertai, parodos ir literatūros vakarai.

Pirmoji Europos lietuvių studijų savaitė surengta 1954 Ludwigshafene (Vokietija) Europos Lietuvių fronto bičiulių (pirmininkas Z. Ivinskis) iniciatyva; pranešimus skaitė K. J. Čeginskas, J. Grinius, Z. Ivinskis, A. Maceina ir kiti. Vėliau Studijų savaičių rengimu rūpinosi Vokietijos lietuvių bendruomenė, jos vyko Vakarų Vokietijoje. Nuo 1974 Europos lietuvių studijų savaitės rengtos ir kitose Europos šalyse (Austrijoje, Didžiojoje Britanijoje, Italijoje, Prancūzijoje, Švedijoje, Šveicarijoje); jomis rūpinosi specialiai tam sudarytos tos šalies, kurioje vyksta, komisijos.

Per trisdešimt šeštąją Europos lietuvių studijų savaitę, vykusią 1989 Gotlando saloje (Švedija), paskelbtas Gotlando komunikatas – politinis memorandumas, kuriame skelbiama, kad visų pasaulio lietuvių aukščiausiasis ir pagrindinis tikslas yra atkurti nepriklausomą Lietuvos valstybę. Per trisdešimt septintąją savaitę, 1990 vykusią Einsiedelne (Šveicarija), dalyvaujant Lietuvos politikams (V. Landsbergis, S. Lozoraitis, K. Motieka, J. V. Paleckis) priimtas dokumentas, kviečiantis vienytis, peikiantis Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės supriešinimą.

Nuo 1993 Europos lietuvių studijų savaičių renginiai vyko Vokietijos lietuvių bendruomenės centre Hüttenfelde (Hesseno žemė), Vasario 16 gimnazijos patalpose. Nuo 2001 Europos lietuvių studijų savaitės vyko Kretingoje; be Vokietijos lietuvių bendruomenės, jas globojo Lietuvių išeivijos institutas (Vytauto Didžiojo universitetas).

2025

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką