Europos nacionalinių bibliotekų konferencija

Euròpos nacionãlinių bibliotèkų konfereñcija (angl. The Conference of European National Librarians, CENL), Europos šalių nacionalinių bibliotekų bendradarbiavimo organizacija. Vienija (2024) 44 Europos šalių 46 nacionalines bibliotekas (tarp jų – po 2 Italijos ir Jungtinės Karalystės).

Tikslas

Tikslas – stiprinti Europos šalių nacionalinių bibliotekų vaidmenį išsaugant Europos kultūros paveldą, didinti jo prieinamumą, skatinti nacionalinių bibliotekų bendradarbiavimą.

Veikla ir valdymas

Pagrindinės veiklos kryptys: įvairių šalių nacionalinių bibliotekų politikos derinimas, naujų technologijų diegimas bibliotekose, duomenų struktūros ir tarpusavio ryšių sąsajų standartizavimas, svarbių kolekcijų išsaugojimas ir konservavimas, tvarumas (akcentuotas 2023 Paryžiuje). Organizacija padeda narėms tobulinti savo kaip atminties institucijų veiklą, remia bendradarbiavimą. Už organizacijos strategiją ir veiksmų planą atsako Vykdomasis komitetas. Kasdienes administracines funkcijas atlieka Sekretoriatas (veikia Frankfurte prie Maino, Vokietijos nacionalinėje bibliotekoje). Organizacijos narių atstovai kartą per metus renkasi į konferenciją, kurioje aptaria aktualias temas, projektus, iniciatyvas, bendrus interesus, dalijasi patirtimi.

Europos nacionalinių bibliotekų konferencijos logotipas

Istorija

Europos nacionalinių bibliotekų konferencija įkurta 1987. Siekiant užmegzti glaudesnius bibliotekų ryšius į 1991 surengtą pirmąją Rytų–Vakarų konferenciją dalyvauti buvo pakviestos Rytų Europos šalių nacionalinės bibliotekos. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka Europos nacionalinių bibliotekų konferencijos nare tapo 1994.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką