Europos Sąjungos bendroji transporto politika

Euròpos Sjungos bendróji transpòrto poltika apima Europos Sąjungos valstybių narių transporto paslaugų teikimo, eismo saugumo, taršos, profesinės kvalifikacijos, standartų, keleivių teisių apsaugos ir kitus bendruosius reikalavimus transporto sektoriuje.

2011 Europos Komisija Baltojoje knygoje Bendros Europos transporto erdvės kūrimo planas iškėlė tikslą baigti kurti transporto vidaus rinką Europos Sąjungoje. Siekiama kurti integruotus transporto tinklus, kuriuose derinamos įvairios transporto rūšys, įvairių rūšių transporto mazgus ir šalinti ilgalaikes technines, administracines arba su pajėgumais susijusias kliūtis, gerinti infrastruktūrą į Europos Sąjungą 2004 ir vėliau įstojusiose šalyse, vystyti mokslinius tyrimus ir inovacijas, investuoti į nuo naftos nepriklausomą ateities transportą. Šios priemonės t. p. turi užtikrinti vežėjų konkurenciją transporto vidaus rinkoje visoje Europos Sąjungoje.

2602

1957 Romos sutartyje buvo numatyta kurti Europos Sąjungos bendrąją transporto politiką, apimančią tik geležinkelių, automobilių kelių ir vidaus vandenų transportą. Nuo 1973 Europos Teisingumo Teismo sprendimu Europos Sąjungos bendroji transporto politika apėmė ir oro bei jūrų transportą. Daugelyje valstybių narių transportas buvo laikomas strategine ekonomikos šaka, nuo kurios priklausė valstybės saugumas. Transporto sektorius buvo valstybės monopolija, nepaklūstanti rinkos taisyklėms; dėl to Europos Sąjungos bendroji transporto politika, kaip bendrosios rinkos kūrimo dalis, plėtojosi lėtai.

-Bendroji transporto politika

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką