Europos universitetų asociacija

Euròpos universitètų asociãcija (angl. European University Association, EUA), didžiausias aukštojo mokslo institucijų susivienijimas Europoje. Būstinė Briuselyje (nuo 2008 03).

Tikslas

Asociacijos tikslas – skatinti Europos darnios aukštojo mokslo ir mokslo tiriamųjų darbų sistemos plėtrą.

Nariai

Asociacija vienija daugiau kaip 850 narių (43 šalių aukštojo mokslo institucijas ir 33 nacionalines universitetų rektorių konferencijas). Nariai yra individualūs visateisiai (aukštojo mokslo institucijos, vykdančios dviejų arba trijų pakopų studijų programas ir mokslinius tyrimus), individualūs asocijuotieji (vykdančios vienos arba dviejų pakopų studijų programas), kolektyviniai visateisiai (nacionalinės universitetų rektorių konferencijos), kolektyviniai asocijuotieji (universitetų tinklai ar kitos aukštojo mokslo institucijų asociacijos).

Europos universitetų asociacijos logotipas

Veikla ir valdymas

Asociacija išreiškia bendrą narių poziciją svarbiausiais Europos aukštojo mokslo plėtros ir mokslinių tyrimų politikos klausimais, suteikia nariams erdvę bendradarbiauti, keistis informacija, ieškoti naujų kontaktų plėtojant mokslą ir inovacijas, stiprinant mokslo ir žinių vertę Europoje. Pagrindiniai veiklos prioritetai, įtvirtinti Prahos komunikate (2001) ir metiniuose asociacijos planuose, yra šie: Europos aukštojo mokslo erdvė (2010 įkūrė šalys, dalyvaujančios Bolonijos procese, kuris prasidėjo po 1999 priimtos Bolonijos deklaracijos), tyrimai ir inovacijos, aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų internacionalizacija, universitetų darbo kokybės gerinimas, atitinkama universitetų vadyba, autonomija ir stabilus finansavimas.

Europos universitetų asociacijos logotipas

Asociacija rengia metines konferencijas, organizuoja įvairius teminius renginius, seminarus (juose dalyvauja žymūs Europos ir kitų šalių pranešėjai), aukštojo mokslo institucijų vadovų kvalifikacijos kėlimo programas ir kita.

Asociacijos aukščiausia valdymo institucija – Generalinė asamblėja. Ji renka asociacijos prezidentą ir Valdybą (sudaro asociacijos prezidentas ir 8 nariai). Nuolatinės institucijos: Taryba (sudaro asociacijos prezidentas, Valdyba ir 33 nacionalinių rektorių asociacijų atstovai; Lietuvos atstovas – Lietuvos universitetų rektorių konferencijos prezidentas E. Valatka), sekretoriatas, įvairios darbo grupės ir komitetai.

Istorija

Asociacija įkurta Salamancoje 2001 03 31 susijungus ankstesnei Europos universitetų asociacijai (angl. Association of European Universities) ir Europos Sąjungos rektorių konferencijų konfederacijai (angl. Confederation of European Union Rectorsʼ Conferences).

Nariai iš Lietuvos

Europos universitetų asociacijos individualūs visateisiai nariai yra Kauno technologijos universitetas, Klaipėdos universitetas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Mykolo Romerio unversitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Vilniaus universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, individualus asocijuotasis narys – Europos humanitarinis universitetas, kolektyvinė visateisė narė – Lietuvos universitetų rektorių konferencija.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką