restauruotas Jėzuitų noviciatas Šv. Ignoto gatvėje 6 Vilniuje (1970–86; dabar Karo mokslų ir technologijų biblioteka)

Evaldas Purlys

Purlỹs Evaldas 1941 04 28Pašventys (Anykščių apskr.), lietuvių architektas restauratorius. G. Purlio brolis. 1966 baigęs LSSR dailės institutą dirba Projektavimo ir restauravimo institute (veikė įvairiais pavadinimais); projektų vyriausiasis architektas, paminklotvarkos ekspertas. Nuo 1999 dėsto Vilniaus dailės akademijoje, 2003–17 dėstė ir Vilniaus Gedimino technikos universitete; docentas (2008). Parašė monografiją Sapiegų rūmai Antakalnyje (su R. Janoniene, 2012), paskelbė straipsnių senosios architektūros tipologijos ir istorijos temomis.

Pagal jo projektus restauruota: Biržų pilies rūmai (Biržų pilis; 1978–86) ir arsenalas (su N. Ščiogoleviene, 2010–12), Vilniaus Žemutinės pilies Senasis arsenalas (1975–85, tyrimai B. Lasavicko; LSSR valstybinė premija 1988, su kitais), Vilniuje – namas Aušros Vartų gatvėje 8 (1968–74), Jėzuitų noviciatas Šv. Ignoto gatvėje 6 (1970–86, dabar Karo mokslų ir technologijų biblioteka), Šv. Mikalojaus bažnyčios frontonas ir šoniniai fasadai (1990), Skaisčiausiosios Dievo Motinos cerkvės rytinis fasadas (1991), buvusio Jėzuitų noviciato korpusai Totorių gatvėje 25, 27 (1993–2009), Trinitorių vienuolynas Antakalnio gatvėje 27 (1993); atlikta architektūriniai tyrimai, restauruota dalis patalpų arba fasado elementų: Benediktinių vienuolyno Šv. Ignoto gatvėje 3, 5 (1981, 2005), Pilininko namo Vilniaus Žemutinėje pilyje (1997), namų Aušros Vartų gatvėje 9, 11, 13, 15, 17, 19, 4, Pilies gatvėje 6, Skapo gatvėje 8, Didžiojoje gatvėje 35 (1993–95), šiems restauravimo darbams E. Purlys ir vadovavo.

Biržų pilies rūmai (17 a., architektas T. Spinowskis, 1978–86 atstatyti, architektas E. Purlys)

Parengė restauravimo projektų (Sapiegų rūmų Antakalnyje, 2009; atliko ir architektūrinius tyrimus, 2012–14 vadovavo rūmų restauravimo I etapo darbams), projektų restauravimo (tvarkybos) dalių: Šv Ignoto bažnyčios, 2002–04, Sluškų rūmų Vilniuje (2005), Leipalingio dvaro (2010), Augustijonų vienuolyno Vilniuje, Bokšto gatvė 15/Savičiaus gatvė 17 (2011); Vilniaus Žemutinės pilies Kunigaikščių rūmų (vadinamų Valdovų rūmais) atkūrimo vienas autorių (pradėta 2002). Atliko architektūrinius tyrimus: Šv. Jonų bažnyčios varpinės (2009), Pacų rūmų Šv. Jonų gatvėje (2010), Vizičių vienuolyno ir Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios (2016), Vilniaus senosios regulos karmelitų vienuolyno ir Šv. Jurgio bažnyčios (2017, abu su I. Blinstrupiene), Oskierkų rūmų oficinos Klaipėdos gatvėje (2018), Pilininko namo Žemutinės pilies teritorijoje (2018), Jonušo Radvilos rūmų komplekso pietų korpuso liekanų Vilniaus gatvėje (2019; visi Vilniuje), Šateikių dvaro sodybos ponų namo (2017), Trakų Vokės sodybos rūmų (2017), Mozūriškių dvaro sodybos dvarininko namo (Vilniaus rajono savivaldybė, 2018), Tirkšlių, Alantos, Kurklių sinagogų (2018), Panemunės pilies rytų korpuso (2018).

restauruojami Sapiegų rūmai Vilniuje (2018)

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką