Evangèlija paga Mãtą, pirmoji Naujojo Testamento knyga, priklauso Keturių evangelijų grupei. Tradiciškai priskiriama evangelistui Matui. Jis, Papijo Hierapoliečio (70–130) liudijimu, aramėjų kalba sudaręs Jėzaus Kristaus kalbų rinkinį, o šis buvęs išverstas į graikų kalbą. Dabartiniu pavidalu Evangelija pagal Matą parašyta apie 80 Antiochijoje bendrine senąja graikų kalba (koinė), manoma, naudojantis Jėzaus Kristaus kalbų vertimais ir Evangelija pagal Morkų. Seniausių rankraštinių nuorašų fragmentai išlikę 3 a. pirmos pusės papiruse (saugomas C. Beatty bibliotekoje Dubline). Evangeliją pagal Matą sudaro Jėzaus Kristaus kilmės knyga ir pasakojimas apie jo gimimą (1–2), Jono Krikštytojo veiklą (3, 1–12), Jėzaus Kristaus krikštą ir gundymą (3, 13–4, 11), veiklą Galilėjoje (4, 12–18, 35), kelionę į Jeruzalę (19–20), kančios savaitę, nukryžiavimą ir laidojimą (21–27), prisikėlimą ir apsireiškimą mokiniams (28). Kitose NT evangelijose neminimi įvykiai – Rytų išminčių apsilankymas (2, 1–12), bėgimas į Egiptą ir sugrįžimas iš jo (2, 13–15. 19–23), kūdikėlių žudynės (2, 16–18), apaštalo Petro ėjimas vandeniu (14, 28–32), Judo mirtis (27, 3–10) ir jo pateikiami Jėzaus Kristaus palyginimai (parabolės) apie rauges (13, 24–30. 36–43), du sūnus (21, 28–32) ir dešimt talentų (25, 14–30). Evangelija pagal Matą skirta iš judėjų kilusiems krikščionims, joje Jėzus Kristus primygtinai siejamas su ST mesijinėmis pranašystėmis. Jėzaus Kristaus, kaip Mesijo, mokymą atskleidžia Kalno pamokslas (5–7), apaštalų pašaukimas (10), palyginimai apie dangaus karalystę žemėje (13), pamokymai apaštalams (18), Rašto aiškintojų ir fariziejų pasmerkimas (23), eschatologinės pranašystės (24–25). Kalno pamoksle vartojami posakiai – žemės druska (5, 13), pasaulio šviesa (5, 14), nebarstykite savo perlų kiaulėms (7, 6) – paplito daugelyje kalbų.

L: A. Rubšys Raktas į Naująjį Testamentą 2 d. Vilnius 1997.

2919

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką