Fãbijaus draugijà (Fabian Society), fãbininkai, Didžiosios Britanijos socialistų organizacija, demokratiškai siekianti laipsniškų socialinių reformų. Įkurta 1884 Londone viduriniosios klasės intelektualų grupės. Pavadinta romėnų karvedžio Kvinto Fabijaus Maksimo Kunktatoriaus, vengusio didesnių susidūrimų, vardu. Pirmieji fabininkų lyderiai – G. B. Shaw, B. ir S. Webbai, A. Besant, H. Blandas, G. Wallasas. Fabijaus draugijos narių manymu, reformas galima įgyvendinti kantriai įtikinėjant ir laikantis konstitucijos. Ši draugija tapo viena visuomeninių organizacijų, paskatinusių įkurti Darbininkų atstovų komitetą (1900); iš šio kilo Leiboristų partija. Fabijaus draugijos idėjų poveikis dėl 1910–26 profsąjungų radikalumo ir 20 a. 3 dešimtmečio masinio nedarbo susilpnėjo, tačiau 4 dešimtmetyje vėl atgijo; draugija tebėra vienas socialistinės pakraipos intelektualų centrų, daugelis Leiboristų partijos lyderių yra šios draugijos nariai.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką