Fabijonas Kemėšis

Kemšis Fabijonas 1880 02 25Vastapai (Aluntos valsčius) 1954 01 21Mariinsk (Kemerovo sritis), lietuvių kunigas (1902), ekonomistas. Ekonomikos daktaras (1924).

Biografija

1902 baigė Kauno kunigų seminariją. 1902–07 Tauragės, 1907–08 Subačiaus, 1908–11 Vabalninko vikaras. 1911–13 dirbo laikraščio Viltis redakcijoje (Vilnius). 1913 Škotijoje redagavo laikraštį Išeivių draugas, 1914–24 Jungtinėse Amerikos Valstijose – Draugas ir Darbininkas, kartu iki 1922 ėjo vikaro pareigas Čikagoje, Detroite. 1914 inicijavo katalikų politinį suvažiavimą, kuriame įsteigtas Tautos fondas Lietuvos laisvės kovai paremti ir įkurta Amerikos lietuvių taryba. 1918 su lietuvių delegacija lankėsi pas Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentą Th. W. Wilsoną Lietuvos nepriklausomybės reikalais. 1924 baigė Amerikos katalikų universitetą (Vašingtonas) ir grįžo į Lietuvą.

1924–40 ir 1941–44 dėstė Lietuvos žemės ūkio akademijoje politinę ekonomiją, žemės ūkio kooperaciją, anglų kalbą, nuo 1924 Žemės ūkio ekonomijos ir politikos, nuo 1928 Bendrosios ekonomijos katedros vedėjas; profesorius (1927). 1924–35 ir 1942–44 Šventojo Povilo bažnyčios (Akademija) rektorius. 1930 tapo Kauno kapitulos garbės kanauninku. 1946–49 kalintas Šilutėje, vėliau Mariinske (prie Kemerovo).

Mokslinė ir visuomeninė veikla

Kritikavo kapitalizmą, skatino imtis amatų ir prekybos, per kooperaciją siekti krikščioniškosios vienybės. Pirmasis Lietuvoje pradėjo sociologinius tyrimus – 1925–26 kartu su studentais surinktą medžiagą apie lauko darbininkų socialinę padėtį vėliau paskelbė Žemės ūkio akademijos metraštyje. Steigė savišvietos, savišalpos, blaivybės draugijas. Rašė Lietuvos ir Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių periodinėje spaudoje.

Knygos

Svarbiausi veikalai: Pramoninės demokratijos pagrindai (1923, išleistas Bostone), Socialinės bei politinės ekonomijos įvadas, Socialinis Kristaus religijos pobūdis (abu 1938), Am. Liet. R. Katalikų susivienijimo istorija, 1886–1939 (1940), Krikščioniškosios ekonomijos linkme (išleistas 1997).

428

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką