federalstai, Lietuvos socialdemokratų partijos kryptis; tos krypties veikėjai. 1896 paskelbta Lietuvos socialdemokratų partijos programa numatė Lietuvos, kaip savarankiškos demokratinės respublikos, kuri federacijos pagrindais susivienytų su gretimomis demokratinėmis valstybėmis, siekį. Šioms nuostatoms iki 1905–07 revoliucinių įvykių pritarė dauguma partijos lyderių. Kartu siekta partijos savarankiškumo nuo Rusijos socialdemokratų darbininkų partijos, Lenkijos socialistų partijos ir kitų Rusijos imperijos socialdemokratinių organizacijų pabrėžiant Lietuvos darbininkų interesų savitumą. Savita federalistų kryptis išryškėjo per 1905–07 revoliucinius įvykius formuojantis autonomistų (S. Kairys, V. Požėla) grupuotei. Federalistai (A. Domaševičius, V. Kapsukas, S. Matulaitis ir kiti) laikėsi ankstesniųjų partijos programos nuostatų. Autonomistai, veikiami revoliucinių įvykių, pritarė Lietuvos autonomijai demokratinėje Rusijoje ir bendrai visų Rusijos imperijos revoliucinių jėgų kovai su carizmu. Lietuvos socialdemokratų partijos septintajame suvažiavime Krokuvoje 1907 07 nugalėjo autonomistai: federacijos šūkis pakeistas Lietuvos autonomijos demokratinėje respublikoje reikalavimu, pripažinta partijos susivienijimo su Rusijos socialdemokratų darbininkų partija galimybė. Federacijos idėja atgimė I pasaulinio karo pradžioje. 1915 pabaigoje–1916 pradžioje Lietuvos socialdemokratų partijos centro komiteto sukviestame pasitarime nutarta vadovautis 1896 programoje įtvirtintu federalizmo principu.

2882

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką