Felicija Bortkevičienė

Bortkẽvičienė Felicija, Povickáitė 1873 09 01Linkaučiai (Krekenavos vlsč.) 1945 10 21Kaunas (palaidota Troškūnuose), lietuvių visuomenės veikėja, politikė. 1890 baigusi Vilniaus gimnaziją išvyko į Varšuvą. Ten mokėsi slaptuose Zuzannos Morawskos aukštuosiuose moterų kursuose. 1899–1915 gyveno Vilniuje. Dalyvavo lietuvių visuomeninėje ir kultūrinėje veikloje. Rūpinosi nelegalių Varpo, Ūkininko, Naujienų gabenimu ir platinimu. Viena Lietuvių demokratų partijos kūrėjų (1902). Dalyvavo Didžiojo Vilniaus seimo (1905) organizacinio komiteto darbe ir Kankinių kasos veikloje. Atgavus lietuvių spaudą buvo viena pagrindinių laikraščių Lietuvos ūkininkas, Lietuvos žinios leidėjų. Už tautinę veiklą Rusijos valdžios kelis kartus suimta ir trumpai kalinta. 1903–06 (su P. Višinskiu) ir 1906–40 moksleivių šalpos draugijos Žiburėlis pirmininkė.

Felicija Bortkevičienė (apie 1935–37, Maironio lietuvių literatūros muziejus)

F. Bortkevičienė ir kiti socialistai liaudininkai demokratai Steigiamojo Seimo deputatai (1921, Kaunas; A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus Anykščiuose)

1915–18 organizavo į Sibirą ištremtiems Mažosios Lietuvos lietuviams paramą. 1917 05–06 dalyvavo Rusijos lietuvių seime Petrograde, 1917 10 – Stokholmo lietuvių konferencijoje. 1918 grįžo į Vilnių, čia bolševikų valdžios suimta, įkalinta, vėliau išgabenta į Smolensko kalėjimą. 1919 iškeista į Lietuvoje suimtus komunistus. 1920 su kitais Kaune įkūrė knygų ir laikraščių leidimo bendrovę Varpas, iki 1940 jos direktorė. 1921–22 Steigiamojo Seimo atstovė nuo Lietuvos valstiečių sąjungos. Vėliau žymi Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos veikėja. 1922–36 dienraščio Lietuvos žinios oficiali redaktorė. Per nacių Vokietijos okupaciją padėjo gestapo suimtiesiems, po 1944 stengėsi padėti žmonėms išvengti sovietinės okupacinės valdžios represijų.

3091

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką