Felicija Nijolė Sadūnaitė

Sadnaitė Felicija Nijolė 1938 07 22Dotnuva 2024 03 31Vilnius (palaidota Verkių kapinėse Vilniuje), Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui veikėja. Vienuolė (vardas Marija Serafina).

Išsilavinimas ir veikla

1956 Anykščiuose baigė J. Biliūno vidurinę mokyklą, 1970 Vilniuje – medicinos seserų kursus. Iki 1974 dirbo kūdikių namuose. 1956 įstojo į nelegalų Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaičių kongregacijos vienuolyną Panevėžyje. Visą laiką buvo KGB persekiojama ir terorizuojama. 1972 pradėjus leisti Lietuvos Katalikų Bažnyčios kroniką, F. N. Sadūnaitė leidiniui rinko informaciją, rašomąja mašinėle spausdino tekstus ir platino jį. 1974 08 27 buvo suimta ir 10 mėn. KGB kalinta Vilniuje. 1975 06 17 nuteista 6 metams: 3 metams griežto režimo lagerio Mordovijoje ir 3 metams tremties Sibire; tremtyje dirbo medicinos sesele. 1980 grįžo į Lietuvą, bet 1983 jai vėl sudaryta byla; pabėgo, slapstėsi, 4,5 m. buvo Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos, Aušros ir kitų pogrindžio leidinių kurjerė: juos dažniausiai perduodavo Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) ambasadai Maskvoje. Už Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos leidybą KGB F. N. Sadūnaitę paskelbė ypatinga recidyviste, jos paiešką visoje SSRS.

Felicija Nijolė Sadūnaitė (Vilnius, apie 1970–73)

1987 04 09 buvo suimta. 08 23 su A. Terlecku, V. Bogušiu ir P. Cidziku suorganizavo Molotovo–Ribbentropo nusikalstamo pakto (Molotovo–Ribbentropo paktas) minėjimo mitingą prie A. Mickevičiaus paminklo Vilniuje. Po savaitės buvo KGB darbuotojų 30 val. gąsdinta, kad būsianti sušaudyta. 1988 su A. Terlecku ir V. Bogušiu Vilniuje suorganizavo Vasario 16 minėjimą, su kitais 06 14 – 1941 trėmimams prisiminti. Jai buvo paskirtas 2 mėn. namų areštas.

1988 11 įstojo į Lietuvos Helsinkio grupę. Pasaulio visuomenei ir JAV prezidentui R. Reaganui reikalaujant 1989 12 19 LSSR Aukščiausiojo teismo reabilituota (su vyskupu S. Tamkevičiumi). 1989 su kitais įsteigė Lietuvos katalikiškąjį moterų sambūrį Caritas. 1989–90 skaitė paskaitas apie Lietuvą Europoje, JAV. Užsiėmė labdara, gynė žmogaus teises.

mitingas prie A. Mickevičiaus paminklo Molotovo–Ribbentropo pakto slaptiesiems protokolams pasmerkti. Kalba F. N. Sadūnaitė (dešinėje; Vilnius, 1987 08 23)

Knygos

Parašė knygą KGB akiratyje (1985 Čikagoje, 1991 Vilniuje; išleista 9 užsienio kalbomis). 1987 Čikagoje, 1991 Vilniuje išleista knyga Gerojo Dievo globoje (apie pogrindinę veiklą); abi knygos 1998 sujungtos į vieną pavadinimu Skubėkime daryti gera ir išleista Vilniuje (papildytas leidimas 2023; išversta į 10 užsienio kalbų). Apie F. N. Sadūnaitę sukurtas dokumentinis filmas Sesuo Nijolė (režisierius J. Sabolius, 2019).

Apdovanojimai

Sausio tryliktosios atminimo medalis (1992), Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro didysis kryžius (1998), Lietuvos nepriklausomybės medalis (2000). Laisvės premija (2017).

-Marija Serafina; -Nijolė Sadūnaitė

L: V. Užtupas Sesuo Nijolė Vilnius 2003; S. Tamkevičius Laisvės sala, V. Spengla Ištikima tiesai / F. N. Sadūnaitė Skubėkime daryti gera / sud. P. Aleksandravičius Vilnius 2023.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką