Bentkowski Feliks Jan (Feliksas Janas Bentkòvskis) 1781 05 27Lubartów (Liublino vaivadija) 1852 08 23Varšuva, lenkų literatūros istorikas, bibliografas. Baigęs Hallės universitetą 1803–16 dėstė graikų, lotynų, vokiečių kalbas, istoriją Varšuvos licėjuje, 1817–32 – visuotinę istoriją Varšuvos universitete. 1815–21 žurnalo Pamiętnik Warszawski redaktorius, 1832–38 Numizmatikos muziejaus direktorius, 1838–52 Lenkijos centrinio archyvo viršininkas. Svarbiausias veikalas – Lenkų literatūros istorija, išdėstyta spausdintų veikalų sąrašu (Historia literatury polskiej wystawiona w spisie dzieł drukiem ogłoszonych 2 t. 1814), kuris atliko ir nacionalinės bibliografijos vaidmenį. Nuo 1823 rengė jos 2 papildytą leidimą, kurio (kaip ir 1) išleidimu rūpinosi Vilniaus spaustuvininkas J. Zavadskis. Surinktus duomenis panaudojo vilnietis bibliografas A. B. Jocheris. Paskelbė knygotyros darbų, bendradarbiavo žurnaluose Biblioteka Warszawska, Allgemeine Literatur-Zeitung (teikė informaciją apie Lietuvos ir Lenkijos naujas knygas).

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką