Bieliáuskas Feliksas 1914 02 13Mažiškė (Griškabūdžio vlsč.) 1985 11 13Vilnius, Lietuvos sovietinis veikėjas. Nuo 1932 dalyvavo antivalstybinėje komunistinėje veikloje; 1934 ir 1936–40 už tai kalintas. 1934–35 Maskvoje mokėsi Tarptautinėje Lenino mokykloje. 1935 nelegalaus Lietuvos komunistinės jaunimo sąjungos (komjaunimas) laikraščio Darbininkų ir valstiečių jaunimas redaktorius. 1940 06 SSRS okupavus Lietuvą, tapo Lietuvos Lenino komunistinės jaunimo sąjungos Centro komiteto I sekretoriumi (juo buvo iki 1942 ir 1944). 1942–43 SSRS kariuomenės Šešioliktosios lietuviškosios šaulių divizijos politinio skyriaus viršininkas. 1944–45 tos kariuomenės 50 lietuviškosios atsargos šaulių divizijos vado pavaduotojas politiniams reikalams ir politinio skyriaus viršininkas; pulkininkas (1945).

1945–53 dirbo Lietuvos komunistų partijos sekretoriumi: 1945–46 Kauno miesto komiteto, 1946–50 Vilniaus miesto komiteto II, 1950–51 ir 1957–61 I sekretorius, 1951–52 partijos Centro komiteto ir 1952–53 Vilniaus sr. komiteto I sekretorius. Buvo vienas pretendentų į Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto I sekretoriaus postą. 1954 tapo LSSR Ministrų Tarybos pirmininko pavaduotoju. 1957 Maskvoje baigė Aukštąją partinę mokyklą prie SSKP Centro komiteto. 1964–73 LSSR Ministrų Tarybos Spaudos komiteto pirmininkas, 1973–85 Archyvų valdybos prie LSSR Ministrų Tarybos viršininkas. 1941–76 Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto narys, 1950–54 ir 1958–63 komiteto biuro narys. 1941–46 ir 1954–58 SSRS, 1947–55 ir 1959–85 LSSR Aukščiausiosios Tarybos deputatas; 1951–55 LSSR Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas. Paskelbė biografinių apybraižų apie lietuvių sovietinius veikėjus.

-Feliksas Bieliauskas

L: V. Tininis Sovietinė Lietuva ir jos veikėjai Vilnius 1994.

2769

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką