Sereikà Feliksas 1845Dičiūnai (Pušaloto vlsč.) 1913 06 27Radviliškis, lietuvių literatas, spaudos darbuotojas, liaudies švietėjas, knygnešys. Katalikų kunigas (1878). Baigė Kauno kunigų seminariją. Vikaravo Kaltinėnuose, vėliau – Dotnuvoje. Čia vaikus mokė lietuviškų poterių ir katekizmo; tuo nepatenkinti vietiniai lenkai įskundė jį rusų administracijai. Perkeltas į Dusetas vėl mokė vaikus skaityti ir rašyti, rėmė slaptąsias mokyklas, platino lietuviškas knygeles (daugiausia vadovėlius). 1885 02 policijos susektas slaptoje mokykloje mokęs tikybos; nubaustas 300 rublių bauda. Perkeltas į Šiaulėnus gyveno policijos prižiūrimas. Vėliau vikaravo Medingėnuose, Laukžemėje ir Tytuvėnuose. 1898–1900 laikytas Kretingos bernardinų vienuolyne. Knygnešys Jonas Mockus čia jam atnešdavo draudžiamosios lietuvių spaudos. F. Sereika buvo įskųstas policijai kaip lietuviškos spaudos platintojas ir skaitytojas; per kratą rasta lietuviška knygelė, nubaustas pinigine bauda. 1901 paskirtas į Pamituvio (dabar Stakiai) filiją; ją padarė parapija, pastatė naują kleboniją, pirko ir dalijo draudžiamąją lietuvių spaudą, švietė jaunuomenę. Vėliau altaristas Lenkimuose, nuo 1906 – Radviliškyje. Sutrumpino ir Tilžėje 1896 savo lėšomis išleido A. Baranausko parašytą gramatikos vadovėlį Kalbomokslis lietuviškos kalbos ir savo parengtą Lietuviszką pradžiomokslį vaikams. Parašė eilėraščių.

L: B. Kaluškevičius, K. Misius Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864–1904 Vilnius 2004.

1319

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką