Žiñdžius Feliksas (slap. Tigras) 1912 04 21Tamošbūdis (Jankų vlsč.) 1950 09 27Ardzijauskai (Kazlų Rūdos rj.), vienas antisovietinių partizanų Suvalkijoje vadų. Partizanų leitenantas (1949). Majoras (2014, po mirties).

Priklausė Lietuvos šaulių sąjungai, vadovavo Jankų šaulių būriui. Nuo 1933 tarnavo Lietuvos kariuomenėje; puskarininkis. Nacių okupacijos metais (1941–44) tarnavo savisaugos daliniuose (policijos batalionai). 1945 03 01 įstojo į V. Puišio (slapyvardis Meška) Lekėčių miške suorganizuotą ir jo vadovaujamą būrį. 1945 08 tapo Stirnos rinktinės (nuo 1946 01 31 Žalgirio rinktinė) kovotoju. 1947 pavasarį–1947 pabaigoje buvo Daktaro Basanavičiaus kuopos (vėliau vadinosi 36 kuopa) pirmojo būrio, 1947 pabaigoje–1948 pabaigoje – kuopos vadas. 1948 pabaigoje–1949 10 Žalgirio rinktinės štabo viršininkas, 1949 11 01 paskirtas rinktinės vadu. Žuvo kovodamas; palaikai buvo išniekinti Jankuose, užkasimo vieta nežinoma.

Feliksas Žindžius

Karys savanoris (2014, po mirties). Partizanų juostelė Už uolumą (1945) ir Laisvės kovos kryžius (1947).

Tigras; -Feliksas Žindžius

L: Lietuvos kariuomenės karininkai 1918–1953 t. 10 Vilnius 2015.

1248

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką