Fellbach

Fellbach (Fèlbachas), miestas Vokietijoje, Badeno-Viurtembergo žemėje, 10 km į šiaurės rytus nuo Stuttgarto, tarp Neckaro ir Remso upių. 45 430 gyventojų (2020). Metalo apdirbimo pramonė, mašinų, dažų gamyba, vynininkystė, daržininkystė. Liuterio (iki 1927 Šv. Galo) evangelikų liuteronų bažnyčia (pastatyta 1518). Miesto muziejus (nuo 1977).

Istorija

1121 paminėtas pirmą kartą. 1191–1291 valdė Štaufenai, vėliau priklausė Viurtembergo grafams. 1811 gavo turgaus teisę. 1861 pro Fellbachą nutiesta geležinkelio atšaka. Nuo 1933 miestas. 1973 ir 1974 prie Fellbacho prijungti gretimi Schmideno ir Oeffingeno miesteliai.

Lietuviai

1946 07 Fellbache įkurta karo pabėgėlių tarptautinė stovykla (apie 120 lietuvių). 1947 atkėlus apie 180 lietuvių studentų iš Stuttgarto ir prijungus prie stovyklos Bad Cannstatte (Stuttgarto miesto dalis) gyvenusius, lietuvių padaugėjo iki 600. Veikė Lietuvių tremtinių bendruomenės apylinkė (pirmininkai: M. Varneckas, Zinkevičius, J. Brazys), Lietuvos Raudonojo Kryžiaus skyrius (vadovai Ramanauskas ir Radzivanas), progimnazija (25 mokiniai; direktoriai: K. Gečas, J. Jakubonis, B. Stočkus, I. Budejienė), pradinė mokykla (vedėjos S. Viliūnienė, V. Memėnienė), vaikų darželis. Katalikų parapijos klebonas buvo kunigas P. Juknevičius. Surengti anglų kalbos, automechanikų, laikrodininkų ir kiti kursai. 1947–48 tris kartus per savaitę rotaprintu spausdintas biuletenis Naujos žinios. Stovykloje veikė lietuvių leidyklos Patria (savininkas J. Lenktaitis) ir Lux (vedėjai kunigai Merkeliūnas ir P. Juknevičius). 1947 ir 1949 čia vyko Vokietijos Lietuvių tremtinių bendruomenės apygardų pirmininkų suvažiavimai, 1948 02 – lietuvių pabėgėlių antroji literatūros šventė, 1949 – Lietuvos krikščionių demokratų partijos ir Valstiečių liaudininkų sąjungos suvažiavimai. 1949 11 Fellbacho stovykla panaikinta, lietuviai perkelti į Stuttgartą, į armėnų pabėgėlių stovyklą.

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką