Jakšỹs Ferdinandas, tikr. Pranas Ferdinandas 1937 05 20Svėdasai 2022 09 15Vilnius (09 17 palaidotas Vyžuonose), lietuvių aktorius, režisierius. 1961 baigė Lietuvos konservatoriją , 1969 – A. Lunačiarskio teatro meno institutą Maskvoje (teatrologiją). 1961–65 Šiaulių dramos, 1965–2002 Jaunimo teatro Vilniuje aktorius. 1980–84 dėstė Lietuvos konservatorijoje. Svarbiausi vaidmenys teatre: Eskalas (W. Shakespeare’o Romeo ir Džuljeta 1966), Karolis (1967), Promotorius (ir 1989, J. Anouilh’aus Žana / Vyturys, atnaujinto spektaklio ir režisierius, su A. Šurna), Drakonas (J. Švarco Drakonas 1968), Argantas (Molière’o Skapeno klastos 1969), Kaušyla, Navickas, Pulmonas (S. Šaltenio Škac, mirtie, visados škac! 1976, Jasonas 1978, Duokiškis 1987), Abutalipas (Ilga kaip šimtmečiai diena 1983, pagal Č. Aitmatovą), Vasilijus (Just. Marcinkevičiaus Daukantas 1985), Vaižgantas (K. Ostrausko Vaižgantas 1995), Dryža (Paskendusi vasara 2001, pagal M. Katiliškį), Karlsonas Pabalda (Pepė Ilgakojinė 2007, pagal A. Lindgren, abu Lietuvos nacionaliniame dramos teatre), Piemuo (Sofoklio Oidipas karalius 2009, OKT / Vilniaus miesto teatre).

Ferdinandas Jakšys

F. Jakšys (stovi centre). Eskalo vaidmuo (W. Shakespeare’o Romeo ir Džuljeta 1966, režisierė A. Ragauskaitė, dailininkas I. Ivanovas)

F. Jakšys. Vasilijaus vaidmuo (Just. Marcinkevičiaus Daukantas 1985, režisierė D. Tamulevičiūtė, scenografas R. V. Gibavičius, © LATGA, 2020, kostiumų dailininkė M. Bruni; iš kairės Simonas – A. Storpirštis)

Vaidina kino (Ramonas – Suaugusių žmonių žaidimai 1967, pirmoji kino novelė pagal A. Pocių, režisierius I. Rud Gercovskis) ir televizijos filmuose, serialuose (Ferdinandas – Sveika, Irena, 1984–85, režisieriai G. Dauguvietytė, K. Bagdonavičius, Bočelis Dapkus – Dapkai ir Butkai 2002–05, režisierius V. Babaliauskas). 1994–2011 Vilniaus senjorų teatro režisierius (J. Petrulio Prieš srovę 2000, K. Ostrausko Balys iš Baibokų 2004, K. Ostrausko Šaltkalvis 2007) ir meno vadovas. Juozo Keliuočio literatūrinė premija (2016).

397

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką