Ficko dėsniai (Fko dsniai), du dujų difuzijos dėsniai. Pirmasis dėsnis nusako dujų difuziją vienmačiu atveju (ρ = ρ(x)) dviejų komponentų sistemoje. Jei kryptimi x komponento dalelių tankio ρ gradientas lygus dρ/dx, tai per laiką dt pro plotą S, statmeną krypčiai x, difundavusios medžiagos (pirmojo komponento) masė d m = DS d ρ d x d t nitalic{d}m`=`-DS {nitalic{d} %rho } over {nitalic{d}x}`cdot`nitalic{d}t ; čia D – difuzijos koeficientas. Masė nešama pirmojo komponento tankio mažėjimo kryptimi. Antrasis dėsnis nusako difuzijos srautą, jei difuzijos koeficientas D nepriklauso nuo dalelių tankio ρ, tuo atveju ρ t = D ρ {∂ %rho } over {∂t}`=`D∆ %rho ; čia Δ – Laplace’o operatorius.

Dėsnius 1858 suformulavo Vokietijos mokslininkas Adolfas Eugenas Fickas.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką