filadèlfai (gr. phileō – myliu + adelphos – brolis), slapta Vilniaus universiteto studentų draugija, veikusi 1822 02–1823 10. Žemutinė filomatų organizacija. Pakeitė Bičiulių sąjungą. Turėjo 44 narius. Prezidentas – S. Kozakiewiczius. Veiklos svarbiausia kryptis – vadovauti filaretų draugijos pertvarkymui ir tolesnei veiklai. Filadelfai buvo suskirstyti į Mėlynuosius, Raudonuosius ir Žaliuosius. Raudonieji ir Mėlynieji organizavo krašto jaunimą. Žaliaisiais vadinti gyvenantys provincijoje; jie turėjo propaguoti ir organizuoti piliečių savivaldą, pamažu atskirti visuomenę nuo valstybės institucijų (užduočių realizuoti nepavyko). Aktyviai veikė tik Mėlynieji, vadovaujami T. Zano. Po pertvarkymo 1822 pabaigoje filadelfų svarbiausias darbas buvo filaretų būrelių kūrimas, jų veiklos organizavimas ir naujų įstatų rengimas. Filadelfai domėjosi universiteto reikalais, slaptomis krašto organizacijomis, kurios nepriklausė filomatams. Tarpininkaujant J. Čečiotui filadelfai įkūrė slaptą jaunųjų poetų draugiją Kastala. 1823 10 susekus filaretų draugiją filadelfų veikla nutrūko. Rusijos imperijos tardymo komisijai apie filadelfus sužinoti nepavyko – jie buvo tardomi ir nuteisti kaip filomatai ir filaretai.

L: Archiwum filomatów 10 t. Kraków 1913–34; S. Moravskis Keleri mano jaunystės metai Vilniuje: atsiskyrėlio atsiminimai (1818–1825) Vilnius 1994; A. Witkowska Rowieśnicy Mickiewicza Warszawa 1962; A. Kamiński Polskie związki młodzieży (1804–1831) Warszawa 1963.

2947

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką