filarètai (gr. phileō – myliu + aretē – dorybė), nelegali Vilniaus universiteto studentų draugija, veikusi 1820 10 01–1823 10. Žemutinė filomatų organizacija. Pakeitė Spindulingųjų draugiją. Turėjo apie 180 narių. Prezidentas – T. Zanas.

Įstatai draudė religinę ir politinę veiklą. Veiklos svarbiausios kryptys – savitarpio pagalba, mokslinis lavinimasis ir dorinis tobulėjimas. Filaretai buvo pasiskirstę pagal universiteto fakultetus: Fizikos-matematikos fakultete veikė trys būreliai, Moralinių ir politinių mokslų – du, Medicinos bei Literatūros ir laisvųjų menų – po vieną; būrelių posėdžiai vyko kas dvi savaites. Filaretai turėjo biblioteką, T. Zano bute veikė skaitykla. Prenumeravo lenkišką ir užsienio periodinę spaudą. Iki 1822 veikla apsiribojo mokslinio pobūdžio darbų iš universitete dėstomų dalykų rašymu, mokslinės literatūros, savo kūrybos skaitymu, aptarimu, universitete dėstomų kursų kartojimu. Filaretai plėtojo Spindulingųjų draugijos tradicijas – jaunimo gegužines už miesto (susirinkdavo iki 100 žmonių). 1822 03 filadelfai (Mėlynieji) pradėjo filaretų organizacijos pertvarkymą. Jį nutraukė Rusijos imperijos valdžios pradėta Vilniaus universiteto studentų byla.

Tomaszas Zanas (litografija, 1839, dailininkas Antonas Tepplaras; Varšuvos nacionalinė biblioteka)

Filomatai buvo priversti atskleisti filaretų veiklą, bet tai išsaugojo pagrindinę organizaciją (filomatus). 1822 10–1823 01 S. Kozakiewiczius pertvarkė filaretus; iki 1823 vasaros atostogų buvo suorganizuota 11 būrelių (76 nariai). Dėl prasidėjusių tardymų veikla nutrūko. Tardymo komisija naujų filaretų nesusekė. Visi nariai (išskyrus Janą Jankovskį) neigė filaretų politinę veiklą. 10 narių buvo ištremta į tolimąsias Rusijos imperijos gubernijas.

P: Archiwum filomatów 10 t. Kraków 1913–34; H. Mościcki Z filareckiego świata Warszawa 1924; Wybór pism filomatów Wrocław–Kraków 1959; Korespondencja filomatów (1817–1823) Warszawa 1989. L: M. Dunajówna Tomasz Zan Wilno 1933; A. Kamiński Polskie związki młodzieży (1804–1831) Warszawa 1963.

2947

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką