vandens filtracija maisto pramonės įmonėje

filtrãcija (pranc. filtration – košimas, sunkimasis), skysčio sunkimasis, dujų skverbimasis pro poringą arba plyšėtą terpę. Natūrali skysčių ir dujų filtracija vyksta grunto poromis. Šios filtracijos tyrimams taikomi hidraulikos ir hidromechanikos principai bei metodai. Filtracija, kaip ir vandens tėkmė, gali būti nusistovėjusi ir nenusistovėjusi, tolydžioji ir netolydžioji, slėginė ir beslėgė, vienmatė, dvimatė ir trimatė, laminarinė, pereinamoji ir turbulentinė. Vienmatei ir dvimatei laminarinei filtracijai galioja Darcy dėsnis – filtracijos greitis yra tiesiai proporcingas filtracinės tėkmės hidrauliniam nuolydžiui (slėgio aukščio gradientui). Kitais atvejais filtracijos parametrai ir debitai apskaičiuojami teoriniais ir nustatomi eksperimentiniais ar mišriais metodais.

Vandens, naftos, dujų filtracijos pro gruntą didumą ypač svarbu įvertinti projektuojant ir statant hidrotechninius statinius, tiesiant melioracijos, vandentiekio tinklus, vertinant požeminių vandenų išteklius, išgaunant naudingąsias iškasenas, nes gruntų filtracinės deformacijos gali sugadinti techninius įrenginius. Filtracijos parametrais grindžiami kai kurie chemijos, maisto, naftos perdirbimo pramonės ir kitų sričių technologiniai procesai.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką