Girko Fiodor (Fiodoras Grka) 1901 12 06Trojanovo (Mogiliavo gubernija) ?, Lietuvos sovietinis prokuroras. Valstybinės justicijos 3 klasės patarėjas (1946). Visasąjunginės komunistų partijos (bolševikų) narys (1925). 1932 baigė Minsko teisės institutą. 1921–28 tarnavo valstybinio saugumo kariuomenėje, Raudonojoje Armijoje. 1932–40 dirbo Baltarusijos Sovietų Socialistinės Respublikos prokuratūroje, 1939–40 prokuroro pavaduotojas specialioms byloms. 1940 10–1941 02 Visasąjunginės komunistų partijos (bolševikų) Centro komiteto ir SSRS Liaudies komisarų tarybos įgaliotinio Lietuvoje N. Pozdniakovo biuro instruktorius, vėliau dirbo LSSR prokuratūroje. 1941–44 Stalingrado sr. prokuratūros skyriaus viršininkas.

1944 06–12 laikinasis LSSR prokuroras. 1945 01–1949 07 LSSR prokuroro pavaduotojas specialioms byloms (pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui dalyvių). 1949–58 LSSR Valstybės saugumo ministerijos (nuo 1954 KGB) Vilniaus milicijos valdybos tardymo skyriaus, LSSR teisingumo ministerijos valdybos, LSSR Vidaus reikalų ministerijos nežinybinės apsaugos viršininkas. Prisidėjo prie sovietinės teisėtvarkos ir prokuratūros Lietuvoje, NKVD kariuomenės karinių tribunolų kūrimo. 1944 11 SSRS generalinei prokuratūrai ir Lietuvos komunistų partijos Centro komitetui siūlė viešai vykdyti mirties bausmes lietuvių partizanams, represuoti jų šeimas.

111

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką