Kovaliov Fiodor (Fiodoras Kovaliòvas) 1895Maskva 1961(palaidotas Maskvoje), SSRS ir sovietinės Lietuvos veikėjas. 1917 įstojo į Rusijos komunistų partiją (bolševikų). Dalyvavo Spalio perversme (1917), vėliau – Rusijos pilietiniame kare. Baigė Maskvos ekonomikos technikumą. 1937–40 Uzbekijos Sovietų Socialistinės Respublikos Liaudies komisarų tarybos pirmininko pavaduotojas, 1940 SSRS prekybos liaudies komisaras, 1940–44 Rusijos Sovietų Federacinės Socialistinės Respublikos Liaudies komisarų tarybos pirmininko pavaduotojas. 1944 12–1946 08 Visasąjunginės komunistų partijos (bolševikų) Centro komiteto Lietuvos biuro (VKP(b) Centro komiteto Lietuvos biuras) pirmininko pavaduotojas – faktiškai neoficialus SSRS reokupuotos Lietuvos (LSSR) vyriausybės vadovas.

Sovietinėje Lietuvoje diegė stalininius ūkio valdymo metodus, reikalavo greičiau panaikinti privatų ūkį (privačias pramonės, prekybos ir amatų įmones), kaip ginkluoto pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui atramą. Kilus Visasąjunginės komunistų partijos (bolševikų) Centro komiteto Lietuvos biuro ir Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto tarpusavio intrigoms, F. Kovaliovas buvo apkaltintas naudojimusi tarnybine padėtimi (spekuliavimu deficitinėmis prekėmis) ir 1946 09 atšauktas į Maskvą, ten gavo partinę nuobaudą, jam buvo uždrausta dirbti aukštu valdininku. 1938–50 SSRS Aukščiausiosios Tarybos deputatas.

L: V. Tininis Sovietinė Lietuva ir jos veikėjai Vilnius 1994.

111

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką