fluoro organiniai junginiai

flúoro orgãniniai junginia, orgãniniai flúoro junginia, jų molekulės anglies ir fluoro atomus sieja cheminis ryšys (C–F). Sąlyginai fluoro organiniai junginiai skirstomi į monofluorintus (turi 1 fluoro atomą), difluorintus (turi 2 fluoro atomus), trifluorintus (turi 3 fluoro atomus), polifluorintus (turi daugiau kaip 3 fluoro atomus) ir perfluorintus (visi anglies atomų grandinės vandenilio atomai pakeisti fluoro atomais). Fluoro organiniai junginiai sintetinami tiesioginio fluorinimo būdu arba jungiantis fluorui, vandenilio fluoridui HF arba kitiems neorganiniams fluoridams prie nesočiųjų cheminių ryšių, pramonėje – elektrocheminio fluorinimo būdu. Fluoro atomu pakeitus kitą organinio junginio molekulės atomą dažnai labai pakinta junginio savybės. Tai lemia didelis fluoro elektrinis neigiamumas, maži jo atomo matmenys ir jo elektronų gebėjimas konjuguotis. Didelė C–F ryšio energija ir fluoro atomų sluoksnio gebėjimas izoliuoti anglies atomų grandinę nuo cheminio poveikio lemia didelį fluoro organinių junginių terminį bei cheminį atsparumą. Fluoro organinių junginių cheminės savybės priklauso nuo anglies atomų grandinės struktūros ir fluoro atomų skaičiaus molekulėje. Fluoralkanai yra chemiškai inertiški ir termiškai patvarūs junginiai, t. p. inertiški fluorinti eteriai bei fluorinti tretiniai aminai. Nesotieji fluoro organiniai junginiai (fluoralkanai, heksafluorbenzenas) chemiškai reaktyvūs – lengvai reaguoja su nukleofilais (alkoholiais, amoniaku ir aminais), kai kurie fluoralkenai (pvz., tetrafluoretilenas) lengvai polimerizuojasi sudarydami fluorplastikus. Fluoro atomas lemia junginių funkcinių grupių savybes: karboksirūgščių rūgštingumą, aminų bazingumą (pvz., tretiniai perfluoraminai neturi bazinių savybių). Fluoro organiniai junginiai – fluorinti pluoštai ir kaučiukai, iš karboksirūgščių ir sulfonrūgščių fluoranhidridų bei tetrafluoretileno oligomerų – fluorintos paviršinio aktyvumo medžiagos. Fluoro organiniai junginiai naudojami kaip nedegūs, atsparūs kaitrai ir oksidatoriams tepalai, antifrikcinės, izoliacinės medžiagos, vaistai (pvz., 5‑fluoruracilas), insekticidai (pvz., natrio fluoracetatas). Fluoralkanai ir mišrieji chlorfluoralkanai naudoti kaip aušalai (freonai).

3035

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką