fòrmų istòrija (vok. Formgeschichte), vienas egzegezės istorinių literatūrinių metodų. Formų istorijos pagrindinis tikslas – išskirti Biblijos literatūros formas (arba žanrus; pvz., himnas, giesmė), nustatyti jų parašymo tikslą ir aplinkybes (vokiečių kalba Sitz im Leben) bei atskleisti jų žodinę tradiciją. Formų istorija padeda suprasti atskirų Biblijos knygų susiformavimo istoriją. Formų istorijos mokslinis pagrindas – G. H. A. von Ewaldo Izraelio tautos istorija iki Kristaus (Geschichte des Volkes Israel bis Christus 6 t. 1843–58), F. C. Overbecko Apie patristinės literatūros užuomazgas (Über die Anfänge der patristischen Literatur 1882) ir E. Nordeno Nepažįstamas Dievas: Religinės kalbos formų istorijos tyrinėjimai (Agnostos Theos: Untersuchungen zur Formgeschichte religiöser Rede 1913) veikalai. Formų istorijos raidai turėjo įtakos H. Gunkelio Pradžios knygos ir Psalmyno tyrinėjimai (Sukūrimas ir chaosas priešistorėje ir laikų pabaigoje / Schöpfung und Chaos in Urzeit und Endzeit 1895); vietoj literatūrinės formos jis vartojo literatūros žanro terminą. Formų istoriją išpopuliarino NT egzegetai M. Dibelius (Evangelijų formų istorija / Die Formgeschichte des Evangeliums 1919), K. L. Schmidtas (Jėzaus istorijos apmatai. Senovinės Jėzaus istorijos literatūriniai tyrinėjimai / Der Rahmen der Geschichte Jesu. Literarische Untersuchungen zur antiken Jesusüberlieferung 1919) ir R. K. Bultmannas (Sinoptinės tradicijos istorija / Die Geschichte der synoptischen Tradition 1921). Naudojantieji formų istorijos metodą daugiausia dėmesio skiria literatūros formoms, todėl dažniausiai klaidingai sumenkina jų istorinį pagrindą.

1854

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką